S'està cercant, espereu....

2018-10-25 - València

Vés enrere 2018-10-25

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Data:
25-10-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI08
Caràcter:
O
Observacions:
CDP 25/10/2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESIÓ ANTERIOR, DE DATA DE 5 DE JULIOL DE 2018
0002 - DONAR COMPTE DEL NOMBRAMENT DE VOCALS DEL GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
0003 - INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
0004 - PROPOSTES DE GRUPS DE TREBALL
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
0005 - Moció que presenta el Grup PP sobre Escàndols nocturn i baralles en Creu Coberta
Expediente: O-89POP-2018-000091-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup PP - Estat d'abandó i bruticia a Patraix
Expediente: O-89POP-2018-000091-00 -
0007 - Moció que presenta el Grup PP - Edificis en estat ruïnós, construccions abandonades, solars que es converteixen en abocadors
Expediente: O-89POP-2018-000091-00 -
0008 - Moció que presenta el vocal del Grup Ciutadans, José Forner Cervilla, sobre el Soterramient de les víes de Renfe al seu pas pel Barri de Sant Isidre i soterramient de les víes del metro
Expediente: O-89CIU-2018-000247-00 -
0009 - PRECS Y PREGUNTES DELS VOCALS
0010 - INTERVENCIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte