2018-04-12 - València

null 2018-04-12

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS

Data:
12-04-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI05
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO 12 ABRIL 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - LECTURA Y APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Aprovat
0002 - INFORME DE PRESIDÈNCIA
Quedar assabentat
0003 - Rendició de comptes d'activitats culturals de l'any 2017
Quedar assabentat
0004 - MOCIÓ GRUP CIUTADANS. Millora de l'asfaltat i pavimentació de les avingudes, carrers i carrils bici del districte de Trànsits
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Rebutjat
0005 - MOCIÓ GRUP POPULAR. Execució sòl carrer Amics del Corpus
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Aprovat amb esmenes
0006 - MOCIÓ GRUP POPULAR. Manteniment i poda arbres barri Morvedre
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. En relació a la Alquería de la Torre.
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0008 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. En relació a la Alquería de Falcó
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0009 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. ESTAT DE PALMERES
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0010 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. Estat projecte '*Grow Green'
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0011 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. Estat *Alquería *dels Moros
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0012 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. Estat Casino de l'Americà
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0013 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. Pacificació tràfic Tendetes
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0014 - PREGUNTA GRUP CIUTADANS. Eliminació places pàrquing C/l'Horta Nord
Expediente: O-89CIU-2018-000072-00 - Contestada
0015 - PREGUNTA GRUPO POPULAR. Junta Municipal Poblats del Nord
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0016 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Policia de Barri
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0017 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Permuta La Ceramo
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0018 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Projecte bàsic per a equipament sociocultural en la plaça Bisbe Laguarda de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTA GRUP POPULAR. Disciplina urbanística carrer Olba, escriptor Abu Salt i Na Constanza Miquel""
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0020 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Junta Municipal Pobrats de l'Oest
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0021 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Eliminació de tanques en l'àmbit de la Junta Municipal de Transits.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0022 - PREGUNTA GRUP POPULAR.Propostes d'intervenció La Ceramo.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0023 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Projecte bàsic d'obres d'ampliació del Parc de Benicalap
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0024 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Construcció d'aparcament públic en règim de concessió en els carrers Generals Aviles-Miguel Servet.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0025 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Construcció d'aparcament públic en règim de concessió en el carrer Santiago Rusiñol
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0026 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Projecte bàsic Parc Cuevas Carolinas
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0027 - PREGUNTA GRUP POPULAR. Construcción de aparcamiento público en régimen de concesión en la calle Duque de Mandas.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0028 - PREGUNTA GRUP POPULAR.Construcció d'aparcament públic en règim de concessió en els carrers Florista i Alqueria de Bellver.
Expediente: O-89POP-2018-000026-00 - Contestada
0029 - Precs i preguntes.
Quedar assabentat
0030 - Intervencions veïnals.
Quedar assabentat

Activitat dels Consells de Districte