2020-11-16 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2020-11-16

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
16-11-2020
Hora:
18:30
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA-CONSEJO SOCIAL DE 16-11-2020

Descarregar Orde del dia

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 2 de març de 2020.
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 14 de maig de 2020.
0003 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost per a 2021.
Precs i preguntes.