2020-12-17 - València

null 2020-12-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
17-12-2020
Hora:
09:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 17-12-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica de data 17 de desembre de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000012-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 12 de novembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar les propostes de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal de data 25/11/2020 relatives a l'Impuls Municipal a la Creació de Nous Mercats de Venda No Sedentària de Tipologia Agroalimentària i impuls del Consell de l'Horta de València i el Pla de Desenvolupament Agrari.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (desembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (desembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genómics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València. (desembre)
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Actuacions de millora en l'antic Poliesportiu del Saler"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'execució espai lliure en la Plaça Set Aigües"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Museu del Silenci de la Delegació de Cementeris"".
Expediente: O-89CIU-2020-000374-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives les ""Platges"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Qualitat Acústica i de l'Aire"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Qualitat de l'aigua de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Actuacions en l'antic Poliesportiu del Saler"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'ajornament del rebut de l'aigua"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Retard en la cloració de la xarxa de baixa pressió per a reg i aigualeig"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Campanya ""Ací davall hi ha molta més del que veus"""".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inundacions"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presente el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reciclos"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions de Jardineria Sostenible 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Canonada de proveïment d'aigua"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pressupost per a l'any 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions en la Delegació d'Emergència Climàtica"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Fons Next Generation"".
Expediente: O-89POP-2020-000127-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Col·lapse de residus de la COVID en els centres sanitaris de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000359-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Projecte Reciclos"".
Expediente: O-89CIU-2020-000359-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Inspectors de neteja destinats a la Campanya de Nadal 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000359-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Superfície per a l'ampliació dels cementeris municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000359-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Retirada de restes vegetals al Parc Natural de l'Albufera després de l'últim episodi de tempestes"".
Expediente: O-89CIU-2020-000354-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat actual dels emissaris submarins de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000354-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Alleujaments en la EDAR de Pinedo de novembre a desembre 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000354-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Conseqüències de les tempestes al seu pas per la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000354-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Inseguretat al Parc Natural de la Devesa- Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2020-000354-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Pantalles informatives per a controlar el soroll"".
Expediente: O-89CIU-2020-000357-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives a ""Ajudes als agricultors"".
Expediente: O-89VOX-2020-000055-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0035 - "Prec formulat ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el ""Desplaçament d'un contenidor al carrer Leonor Jovani, nº7"".
Quedar assabentat
0036 - "Prec formulat ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la ""Poda de palmeres al carrer Botànic Cavanilles"".
Quedar assabentat