2020-10-22 - València

null 2020-10-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
22-10-2020
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 DE OCTUBRE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 17 de setembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Fixar el calendari dels mesos de novembre i desembre de la Comissió de Participació per la modificació del règim de sessions del Ple.
Expediente: O-56193-2020-000010-00 - Aprovat
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0003 - Proposa modificar un conseller del Consell Social de la ciutat
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - "Moció que presenta el Sr. Estellés Ecorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""L'Ordenança de Civisme en l'Espai Públic i els botellons a la nostra ciutat""
Expediente: O-89CIU-2020-000296-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - Donar compte de la resposta de la Regidora Delegada de l'Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana a la pregunta presentada per la Sr. Ferrer San Segundo en la sessió de setembre sobre 'Alqueria de Serra de Benimaclet'
Expediente: O-56193-2020-000009-00 - Quedar assabentat
0006 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Resultats de l'enquesta ciutadana COVID""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0007 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La compra de 900 vestits d'intervenció forestal i rescat per al personal del Departament de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Material de protecció anti COVID-19""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El pla d'inversions de bombers 2020""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les ordres de protecció del Grup Gamma""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La desinfecció d'instal·lacions i vehicles del parc de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El parc mòbil de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els voluntaris de Protecció Civil en el Pla d'inici del curs escolar""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els jupetins antibales de la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els decomisos efectuats per la Policia Local""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les zones on s'han realitzat intervencions per venda il·legal en la via pública""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les denúncies per l'incompliment de l'ús de la mascareta""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les denúncies per l'incompliment d'obertura en locals d'oci i centres de joc nocturn""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""La presència d'efectius de la Policia Local en les zones on ha augmentat la presència del Covid-19 dins de les aigües residuals""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El retorn de la Policia de Barri""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0021 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El desallotjament de dues festes il·legals en Algirós""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0022 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El botelló a la ciutat de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0023 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les telefonades al 092 per molèsties veïnals""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0024 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El servici d'infermers i ambulància del Servici de Bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0025 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""L'Ordenança de Convivència""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0026 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les reformes en les instal·lacions de la Policia Local de València""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0027 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els dispositius de seguretat als castells pirotècnics i mascletà dels dies 8 i 9 d'octubre del present any""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0028 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El control de la policia local en les entrades dels col·legis""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0029 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els policies en el torn de nit""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0030 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Les actuacions realitzades pels bombers després de l'alerta taronja els dies 2 i 3 d'octubre""
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0031 - "Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El desallotjament d'una festa il·legal en ¨La Escombrera¨.
Expediente: O-89CIU-2020-000277-00 - Contestada
0032 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Informació sobre el Pla d'Integritat de l'Administració Local""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0033 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Catàleg llocs 2a activitat""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0034 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester *Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Botelló""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0035 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Problemes de civisme en Marxalenes""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0036 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Problemes de prostitució""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0037 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Projectes europeus""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0038 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0039 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre l'Oficina ""Parla amb Joan Ribo""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0040 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Tràmits en les Juntes Municipals de Districte de cita prèvia, bono oro i EMT amb tu""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0041 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Inclusió de despeses i activitats d'alcaldes/as pedànies, en el portal de Transparència i dades obertes'
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0042 - "Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Canals de comunicació en les Alcaldies pedànies o de Pobles""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
0043 - "Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ordenança de civisme""
Expediente: O-89POP-2020-000101-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0044 - Pregunta 'in voce' de la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre les bases reguladors del Decidim
Quedar assabentat