2019-10-24 - València

null 2019-10-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
24-10-2019
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN ECOLOGÍA URBANA DE 24-10-2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de setembre de 2019.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Quedar assabentat de les dates de celebració de les sessions de novembre i desembre de 2019.
Expediente: O-56194-2019-000003-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja, manteniment i adequació de les zones enjardinades de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Recaptar informació de les connexions dels edificis a les xarxes de sanejament, a través del Col·legi d'Administradors de Finques"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0005 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja i adecuació del Camí Font d'En Corts"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible de la Ciutat de València"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0007 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Plà d'Emergencia Climàtica"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'auditoría Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori València del Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'Oficina de l'Energía""
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Fons de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Recollida selectiva de residus"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Contenedors soterrats"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Grau d'execució pressupostària en construcció de jardins"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Grau d'execució pressupostària en remodelacions de jardins"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Auditoria Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Calitat de les aigües"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Inversions Devesa Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta Dª. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Qualitat de l'aire"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Junta Rectora Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Retirada palla arròs - Albufera"".
Expediente: O-89POP-2019-000064-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Servei de tele-supervisió, informació i control de la neteja urbana"".
Expediente: O-89CIU-2019-000152-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Sistema pilot de sensorització de contenidors"".
Expediente: O-89CIU-2019-000152-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja viària i la recollida de fem de la Zona 2 - Nord en 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000152-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja viària i la recollida de fem de la Zona 1 - Sud en 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000152-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a la ""Neteja viària i la recollida de fem de la Zona 3 en 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000152-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Aigües pluvials a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Horts urbans a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Jardineria de la zona sud 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Poda de la zona sud 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Oficina de Vigilància i Control d'Obres a Tercers del Cicle Integral de l'Aigua"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Estacions fixes de control de contaminació de la xarxa de sanejament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Millora i actualització de la Xarxa de Sanejament de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Jardineria de la zona nord 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Poda de la zona nord 2018 i 2019"".
Expediente: O-89CIU-2019-000157-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Personal en el nucli zoològic de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Volum d'animals de la nova contracta de captura d'animals errants o abandonats"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Protocol de la direcció veterinària en els nuclis zoològics de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Obres en el Cementeri de Benimámet"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Subvencions Nominatives de la Delegació de Cementeris"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Construcció de nínxols en Cementeris Municipals"".
Expediente: O-89CIU-2019-000160-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES