2019-09-18 - València

null 2019-09-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
18-09-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió de 25 de juliol de 2019.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL I DEL PLÈ.-
0002 - Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2018
Expediente: E-00401-2019-000001-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora amb dedicació a temps parcial a l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2019-003913-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el Capítol I del pressupost municipal de 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Costos nòmines mesos de Març, Juny i Agost"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'ajuntament en el 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada en la relació de llocs de treballs a 15 de setembre de 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Número del personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contractes de servicis i de concessió de servicis"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contracte servici grua municipal""
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contratas de servicis de neteja; així com de servicis de vigilància i seguretat privada en instal.lacions municipals"".
Expediente: O-89POP-2019-000057-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'baixes metgesses en la Policia Local per motius psicològics"".
Expediente: O-89CIU-2019-000126-00 - Contestada
0014 - "Pregunta susbcrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre ""problemes de manteniment, preservació i modificacions funcionals en les dependències del Parc de Bombers de la Devesa del Saler"".
Expediente: O-89CIU-2019-000126-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de retribució pendents"".
Expediente: O-89CIU-2019-000126-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el material de la rehabilitació de l'Alqueria dels Moros"".
Expediente: O-89CIU-2019-000126-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-
0017 - "Sol·licitud presentada pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciudatans, sobre ""encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Agenda Digital i Administració Electrònica"".
Expediente: O-89CIU-2019-000134-00 - Quedar assabentat
0018 - "Sol·licitud presentada pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciudatans, sobre ""encàrrecs directes a contractes de la Delegació Servicis Centrals Tècnics""
Expediente: O-89CIU-2019-000134-00 - Quedar assabentat