2019-07-25 - València

null 2019-07-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
25-07-2019
Hora:
12:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
E
Observacions:
COMISSIÓ D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica.
Expediente: O-56194-2019-000001-00 - Aprovat
0002 - Elecció de Presidència i Vicepresidències primera i segona de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica.
Expediente: O-56194-2019-000001-00 - Aprovat
0003 - Aprovació del règim de sessions de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica.
Expediente: O-56194-2019-000001-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0004 - SERVICI DE QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Desestimar el recurs de reposició, interposat per la FEHV el 26 d'abril del 2019, enfront de l'acord plenari de data 28 de febrer del 2019 -de rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del Barri del Carme-.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Autoritzar l'excepció prevista en l'art. 11.2 de la Llei 4/2006, de 19 de maig de la Generalitat Valenciana, de patrimoni arbori monumental.
Expediente: E-04001-2019-000694-00 - Aprovat