S'està cercant, espereu....

2019-01-28 - València

Vés enrere 2019-01-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
28-01-2019
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 DE ENERO 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 17 de desembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
TRESORERIA MUNICIPAL
0002 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2019-000002-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0003 - Proposa inadmetre el recurs de reposició presentat contra l'aprovació definitiva de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0004 - Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 4a trimestre de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000031-00 - Quedar assabentat
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0005 - Propone aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes al mateix.
Expediente: E-02701-2018-000394-00 - Aprovat
SERVEI DE COMERÇ I ABASTIMENTS
0006 - Proposa aprovar el projecte de modificació d'estatus del consorci de gestió del centre d'artesania de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02901-2018-003285-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0007 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Estat dels tràmits per a la instal·lació de la senyalització SISTHO en l'A7 de la Llotja, Patrimoni de Mundial de la UNESCO""
Expediente: O-89CIU-2019-000011-00 - Contestada
0008 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Comunicació paguament a terminis de l'IBI de 2019'
Expediente: O-89CIU-2019-000011-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Vídeo promocional Mercat del Grau""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Campaña promocional per al xicotet comerç per Nadal 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Denúncia en mercat central per Bonic/a Fest""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Informació relativa al Patsecova""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Obres en Mercat de Ruzafa""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Conveni autogestió mercats municipals""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Llicències d'ús hoteler"".
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Saldo mitjà tresoreria"".
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Subvencions Pressupost 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plà d'Ajust""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupostos 2019""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Vivendes d'ús Turístic""
Expediente: O-89POP-2019-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES