2018-05-24 - València

null 2018-05-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
24-05-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 24-5-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 d'abril de 2018.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als ""Pressupostos dels projectes participatius ""DECIDIMVLC"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000117-00 - Rebutjat
0003 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""La valoració dels ciutadans en els projectes participatius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000117-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Plantilla de la Policía Local de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0005 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Sala 092"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'assentament il·legal de persones"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Carril bici de les Grans Vies"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Modificació de crèdits"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Tallers Portal de Transparència i Govern Obert"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Junta Municipal Pobles de l'Oest"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Xalet Jardí del Parterre"".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Subvenció Amistad amb Cuba ""José Martí"""".
Expediente: O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 1: ""La participació, una qüestió estratègica i transversal"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 2: ""La descentralització territorial"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 3: ""Òrgans de participació"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 4: ""Llits i eines de participació"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 5: ""Impuls i promoció de l'associacionisme"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 6: ""Cultura de participació"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 7: ""Govern obert, transparència i ciutat intel·ligent"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulat d'accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres maneres de transport"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulat d'accidents a l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici Ronda Interior)"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulat d'accidents de trànsit en la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'acumulat d'accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Estratègies integrals en barris de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Falta de coordinació, informació i compromís sobre els projectes de DecidimVLC"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cost econòmic municipal relatiu a la Càtedra de Govern obert, impulsada per l'Ajuntament amb la Universitat Politècnica de València"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Comissió de seguiment de ""PARTICIPA REINA!"""".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Terminis del nou Reglament de Participació i sobre el Reglament Orgànic de l'Administració"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'organització de les Juntes de Districte"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Nova edició dels pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Subvencions per al foment de l'associacionisme"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució real de projectes de DecidimVLC i fiabilitat de les dades"".
Expediente: O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'operació en què es van confiscar 189 plantes de marihuana en una vivenda del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Confiscació de marihuana en un immoble propietat de l'Ajuntament en El Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'equip de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Equips de treball que disposen el grup de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'embarcació de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Intervencions que s'han realitzat amb l'embarcació de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Formació que reben els membres de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Accions realitzades per l'equip de rescat subaquàtic de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Personal que compon el departament de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Oposicions al Cos de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Servicis extraordinaris del Cos de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Nombre de bombers per a la realització d'un servici"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Voluntaris de Protecció Civil"".
Expediente: O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES