2018-04-23 - València

null 2018-04-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
23-04-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 ABRIL 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de març de 2018.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000036-00 - Aprovat
0003 - Proposa rectificar l'acord plenari núm. 7, de 28 de març, i addicionar al Pla municipal normatiu per al 2018, noves previsions d'elaboració de disposicions i reglaments.
Expediente: E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0004 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2017
Expediente: E-00407-2018-000009-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0005 - Proposa quedar assabentat de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2018
Expediente: E-04302-2018-000006-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0006 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 1º trimestre 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
Expediente: E-04906-2018-000005-00 - Quedar assabentat
JURAT TRIBUTARI
0007 - Proposa donar compte al Ple de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2017
Expediente: E-00408-2018-000321-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI
0008 - Proposa aprovar la 3ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018
Expediente: E-05501-2018-000010-00 - Aprovat
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT
0009 - Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
Expediente: E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
0010 - Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de Festa d'Interès Turístic de la Comunitat Valenciana, de el 'Romiatge del Santíssim Crist de la Salut del Palmar'.
Expediente: E-01909-2017-000061-00 - Aprovat
PREGUNTES
0011 - "Pregunta que formulen els regidors Manuel Camarasa Navalon i Narcís Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El Conveni col·lectiu EMT.""
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula el regidor Manuel Camarasa Navalon, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'L'entrada en vigor del nou reglament europeu de protecció de dades"".
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Superavit 2017""
Expediente: O-89CIU-2018-000086-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES