S'està cercant, espereu....

2018-04-19 - València

Vés enrere 2018-04-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
19-04-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ABRIL 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 de març de 2018.
Aprovat
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0002 - Adhesió de l'Ajuntament de València a la xarxa espanyola de teatres, auditoris, circuits i festivals de titularitat pública.
Expediente: E-01905-2018-000056-00 - Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0003 - Canvi de representants en el Consell Escolar Municipal
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
0004 - "Creació òrgan denominat comissionat especial per a preparar la futura ubicació a València del ""Centre mundial per a l'alimentació sostenible (World Sustainable Food Centre)"", de la FAO
Expediente: E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre construcció de camp de futbol en el barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Sobre la mesa
0006 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre creació d'un ""xec escolar d'estiu"".
Expediente: O-89CIU-2018-000089-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, en la que sol·licita posar un carrer al soldat Aaron Vidal López mort en acte de servici.
Expediente: O-89CIU-2018-000087-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, sobre inspecció sanitària falles 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre documentació viveros 2017
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre renovació de l'equipament de la sala municipal de gimnàstica artística.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre instal·lació de vestuaris i dutxes en la platja per als clubs esportius que realitzen activitats i cursos en la mateixa.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre programa lingüístic dels col·legis municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre la presència de rates i xinxes en jardí de Germans Maristes.
Expediente: O-89POP-2018-000019-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les beques 'Juan Castelló'.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre col·laboració en la gestió de l'Espai Intercultural.
Expediente: O-89POP-2018-000032-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'edició i realització dels programes oficials de falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el canvi de la festivitat de Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre instal·lació de cambres de vigilància en espais patrimonials.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'ús de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'adjudicació de les obres de la muralla musulmana.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre visita als campaments del Sàhara Occidental per la Regidora de Migració i Cooperació.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'acord del Ple municipal de declarar BIC la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2018-000081-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre fets ocorreguts en les torres de Serrans amb el desplegament d'un llaç groc.
Expediente: O-89CIU-2018-000083-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la presentació de denúncia per la col·locació d'un llaç groc en les torres de Serrans.
Expediente: O-89CIU-2018-000083-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre càmeres de circuit tancat de televisió en les torres de Serrans.
Expediente: O-89CIU-2018-000083-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre mesures a adoptar per la delegació de cultura per a evitar actes vandàlics contra el patrimoni cultural de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000083-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la valoració per part de la delegació de cultura dels actes vandàlics contra el patrimoni cultural de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000083-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el cànon a pagar per la copa Davis.
Expediente: O-89CIU-2018-000084-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre els ingressos del Fòrum Internacional del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000084-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre l'elecció del Director del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000084-00 - Contestada
0030 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
0031 - Ratificar el Conveni Col·lectiu de Treball del personal laboral de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-70014-2017-000096-00 - Aprovat