S'està cercant, espereu....

2017-07-20 - València

Vés enrere 2017-07-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
20-07-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 de juny de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre reutilització dels llibres procedents de Xarxa Llibres.
Expediente: O-89POP-2017-000048-00 - Rebutjat
0003 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el búnker del Saler.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre foment del coneixement del Modernisme valencià.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Sobre la mesa
0005 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la publicitat del complement salarial per a joves.
Expediente: O-89CIU-2017-000142-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Mesa Informativa de les obres del Col·legi 103 de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000155-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0007 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre informe d'auditoria externa Pavelló Esportiu Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la situació del Club Discóbolo-La Torre A.C.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la tramitació dels expedients d'inversions de la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre subvencions directes de la Regidoria d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre les ajudes per a material escolar curs 2017/2018
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació d'Educació.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre els resultats de la convocatòria del Xec Escolar per al curs 2016/2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchís, del Grup Municipal Popular, sobre xarrades informatives en col.legis, col.legis profesionals i associacions de veïns sobre temes de Sanitat.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre plagues en el barri Esperanza Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació d'Inserció Socio-Laboral.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'estat d'execució Pressupost 2017 Delegació de Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre l'equip ""volant"" de Servicis Socials en les pedanies.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre les quantitats sobrants projecte ""La nostra ciutat, el teu refugi"".
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre persones sense sostre.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre danys a l'estatua de Manolo Montoliu.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Programa Germanor 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre expediente factura TROTTER.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre estudi impacte econòmic-turístic Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre els convenis de col·laboració Fira de Juliol 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre pirotècnia Fira Juliol 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre Fira de Juliol 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, sobre les infraestructures concerts Vivers 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000057-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre empadronament de sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre inversions de la Generalitat per a refugis.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la figura del coordinador de teatres.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el nou emplaçament de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el conveni de treballs per a la comunitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre servicis en Vivers de la Fira de Julio.
Expediente: O-89CIU-2017-000151-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón i la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la implantació del carril de nade en les platges de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000159-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES