2017-04-03 - València

null 2017-04-03

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
03-04-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 27 de febrer de 2017.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de febrer al 15 de març de 2017 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges
Expediente: E-00911-2017-000164-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Accés través del PIAE sense límits previ o posteriors, temporal o substantiu per a consultar tots i cada un dels expedients i cómpute en el Registre de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i reclamacions de totes les peticions dels ciutdadans
Expediente: O-89POP-2017-000026-00 - Rebutjat
PRECS I PREGUNTES.-