2016-05-02 - València

null 2016-05-02

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
02-05-2016
Hora:
11:30
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió del 5 d'abril de 2016.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'informe mensual que comprén des del 16 de març al 15 d'abril de 2016 de l'Oficina de Suggeriments, queixes i reclamacións i relacions amb el Defensor del Poble y el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2016-000209-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta el Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Popular, sobre ""Accés als expedients de l'informe mensual i compute de totes les instàncies de queixes en el registre de l'oficina"".
Expediente: O-89POP-2016-000028-00 - Rebutjat
0004 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Ciutadans, sobre ""Régim de sessions de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions"".
Expediente: O-89CIU-2016-000078-00 - Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES.-