Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València es comprometrà en el Ple a ser una ciutat climàticament neutra abans de 2050

Alejandro Ramon: “València ha reduït en 12 anys un 17,9 % el consum energètic i un 30,9 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle”

• València ha reduït en 12 anys un 30,9 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle

27/10/2021

El Ple municipal del mes d’octubre, que se celebrarà demà, dijous, “té previst aprovar el compromís perquè la ciutat siga climàticament neutra en 2050. Per poder aconseguir-ho s’establiran objectius a mitjan i llarg termini, en línia dels europeus i els estatals”, tal com ha anunciat hui el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon.

 

Les propostes d’acord que es debatran durant el Ple plantegen la necessitat d’involucrar a la ciutadania, les empreses i tots els nivells de govern per transformar els sistemes socials i econòmics i la d’actuar de forma conjunta per accelerar la transició energètica amb un pla d’acció que permeta avançar en la consecució dels objectius en els terminis previstos. A més, per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se a ell es proposarà la creació de xarxes amb altres municipis, encoratjant a l’adhesió al Pacte Global de les Alcaldies.

“Una de les grans prioritats per a l'Ajuntament de València és la lluita contra el canvi climàtic, com vàrem deixar palés amb l’elaboració del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenibles (PACES), que a través del seu primer informe de seguiment, mostra resultats molt positius, ja que en 12 anys (2007/2019) la ciutat ha reduït un 17,9 per cent el consum d'energia i un 30,9 per cent les emissions de gasos d'efecte hivernacle”, ha explicat Alejandro Ramon.

“El compromís de la ciutat ara, va en augment i per això en el Ple ens comprometrem a treballar perquè la ciutat siga climàticament neutra abans de 2050, és a dir, que la ciutat estiga totalment descarbonitzada i lliure de gasos d'efecte hivernacle”. Es respon així a la petició del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia-Europa per aconseguir un compromís ampli per la neutralitat climàtica en un termini de tres dècades. “Volem ciutats descarbonitzades i resilients amb accés a energia assequible, segura i sostenible”, ha afegit l’edil.

En gener de 2009 el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va acordar l’adhesió del municipi al Pacte de les Alcaldies, dins del Pla d’Acció d’Eficiència Energètica de la Unió Europea amb l’objectiu de reduir per a 2020 les emissions de diòxid de carboni en més d’un 20%; en octubre de 2014, l’adhesió va ser al Pacte de les Alcaldies per a l’adaptació al canvi climàtic. “Ara ens comprometem amb la descarbonització i la resiliència, amb la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, preparant-nos per als impactes del canvi climàtic i responent a la pobresa energètica com una acció clau per a garantir una transició justa on el dret a l’energia de totes les veïnes i els veïns de la nostra ciutat siga inqüestionable”, ha afegit el regidor.

Recursos multimèdia

Alejandro Ramon