Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Estadística actualitza la informació sobre la demanda turística i l'ocupació a la ciutat

Totes les novetats estan ja publicades en la web municipal https://www.valencia.es/val/estadistica/inici

• Les novetats s'articulen al voltant de quatre apartats temàtics: Últimes dades, ODS, Panells interactius i Covid-19

28/01/2022

L'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València ha actualitzat les dades sobre la ciutat que ofereix de manera periòdica a través de la web municipal. A més de les fitxes habituals sobre meteorologia i sobre la pandèmia de covid, les últimes publicacions afegides recullen àmplia informació referida a l'ocupació a la ciutat i a la demanda turística.

 

Totes les novetats estadístiques, a les quals es pot accedir a través de la web de l'Oficina, https://www.valencia.es/val/estadistica/inici, s'articulen al voltant de quatre apartats temàtics: Últimes dades, ODS, Panells interactius i Covid-19.

En l'apartat d'Últimes Dades s'ha actualitzat la informació sobre l'Enquesta de Població Activa (EPA) amb les dades obtingudes en el quart trimestre de l'any 2021. En este apartat es desglossen, de manera gràfica, totes les novetats sobre les taxes d'activitat, ocupació i atur segons sexe i edat de la població activa, ocupada i desocupada; o les dades de la població desocupada segons el temps que porta buscant treball (menys de tres mesos, de tres mesos a un any, d'un any a dos, o més de dos, o si ja han trobat una ocupació), entre altres aspectes. També s'han renovat les dades de demanda turística als hotels de la ciutat i l'ocupació hotelera a data de desembre de 2021. L'apartat recull l'evolució de les persones viatgeres, el nombre de pernoctacions i l'estada mitjana (en dies), i la comparativa amb la resta de la província, de la comunitat autònoma i de l'Estat. L'apartat es completa amb informació sobre l'EMT (Empresa Municipal de Transport), també a desembre de 2021 (amb dades sobre l'evolució del nombre de viatgers, viatges segons la mena de bitllet, o les variacions interanuals i intermensuals).

L'apartat d'ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) recull l'estat dels Indicadors ODS València, una informació que ve secundada per tres documents més: Infografies ODS, Metodologia Indicadors ODS, i Metodologia Indicadors ODS.

Quant a l'apartat Panells Interactius, ofereix informació de manera gràfica, amb una sèrie de visors i esquemes d'interacció dedicats a temàtica variada. Els panells que han sigut actualitzats són els titulats: Visor d'àrees vulnerables, Panell d'indicadors de conjuntura, MeteoVLC (sobre informació meteorològica), l'Atles Temàtic VLC, l'Atles de Renda, i dos gràfics dedicats, respectivament, a l'Índex de lloguer d'habitatge, i a les dades de mortalitat a la ciutat, desglossats per districtes i barris.

L'actualització de l'apartat dedicat a la pandèmia de Covid-19, que s'actualitza periòdicament des de l'inici de l'emergència sanitària, ofereix, com és habitual, les dades distribuïdes en quatre apartats: Incidències, Mobilitat, Panell d'Indicadors i Informació sociodemogràfica.

https://www.valencia.es/val/estadistica/ultimes-dades

https://www.valencia.es/val/estadistica/ods_principal

https://www.valencia.es/val/estadistica/panells-interactius

https://www.valencia.es/val/estadistica/covid-19