Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament modifica les normes urbanístiques del PGOU per a millorar l'accessibilitat

Per facilitar la realització d’obres matèria d'accessibilitat i eficiència energètica

• Imatge aèria de València

26/09/2021

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, dirigida per la vicealcaldessa Sandra Gómez, du a terme una modificació puntual del PGOU per a modificar les normes urbanístiques d'este, respecte a la possibilitat d'ocupar espais lliures (privats o públics) per a qüestions d'accessibilitat i eficiència energètica.

 

Estes normes inclouen la possibilitat d'instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l'accessibilitat de les persones i millorar l'eficiència energètica dels edificis, reduint com a mínim el 30% de la demanda energètica actual destinada a la calefacció o refrigeració de l'edifici.

Esta revisió i modificació facilitaran la realització d'obres de millora d'accessibilitat universal en edificis existents, la millora energètica d'estos i la implantació d'energies renovables.

En les obres permeses s'inclou: Instal·lació d'ascensors i vestíbuls en via pública (sempre que no siga possible a l'interior de l'edifici), instal·lació d'aïllament tèrmic o façanes ventilades per l'exterior de l'edifici (SATE), envidrament de terrasses o instal·lació d'elements de protecció solar.

A més també inclou modificacions per a la possible instal·lació de sistemes de captació solar d'energia per a l'autoconsum. Es defineixen les condicions per a implantar sistemes d'aprofitament de l'energia solar, condicions estètiques i funcionals de la instal·lació, ubicació d'equips o integració en edificis amb valor patrimonial.

La modificació és un pas més cap a una ciutat més habitable, inclusiva, que afavoreix l'accessibilitat, la rehabilitació energètica i millora la qualitat de l'habitatge de la ciutat. També contribueix a aconseguir els objectius d'emissions dins de l'actual situació d'emergència climàtica.