Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El consistori resol el contracte per a la construcció del jardí de Joan XXIII per “constants incompliments” de l’empresa

El govern municipal aprova les ajudes falleres per a la il·luminació fallera dels carrers

• Zona on anirà el nou jardí

22/10/2021

La Junta de Govern Local ha acordat resoldre el contracte per a la construcció del jardí de l’avinguda Joan XXIII, al barri de Benicalap, i remetre l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El consistori considera, en paraules del vicealcalde i porteveu municipal, Sergi Campillo, que “l'empresa adjudicatària de les obres no ha posat suficients mitjans i recursos per fer l’obra, amb un constant incompliment dels terminis per motius injustificats”. El vicealcalde ha afirmat en acabar la Junta de Govern Local que el cas és «especialment greu per la imatge d'abandó» que ha deixat l'empresa en el barri. El vicealcalde ha promés al veïnat que “el jardí es farà i es farà tan aviat com els terminis legals ens ho permeten”.

 

Campillo ha volgut confirmar als veïns i veïnes que “el jardí es construirà perquè està en els pressupostos participatius i té el compromís d’este govern i d’este regidor”. Tot i això, el vicealcalde ha explicat que “cal resoldre els problemes administratius de rescindir el contracte actual i, a continuació, tornar a licitar les obres”. El regidor afirma que “és molt frustrant per a l’equip de govern i per al veïnat que s’endarrerisca innecessàriament esta obra”.

La Junta de Govern Local va acordar, en desembre de 2020, l’adjudicació a l’empresa Actua, Servicios y Medioambiente S.L. del contracte per a la construcció d’un jardí en un solar de l’avinguda de Joan XXIII. Mitjançant este contracte, la mercantil es va comprometre a construir el parc en un termini de quatre mesos per un import de 317.531,46 euros.

El 10 de març van començar les obres. Les visites de supervisió constataren que el grau d’execució era insuficient i que, transcorregut el 42% del termini previst, només s’havia executat l’1% de les obres. A més, mancava la documentació tècnica i administrativa per garantir la seguretat de l’obra.

L’empresa ha manifestat la seua oposició a la decisió municipal. Per este motiu, la Junta de Govern ha decidit elevar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat valenciana l’expedient de resolució del contracte per dirimir la responsabilitat de l’empresa constructora, la restitució dels danys que se’n puguen derivar del seu incompliment i la possibilitat de prohibir que l’empresa torne a contractar amb qualsevol administració pública per un termini de dos mesos. 

Ajudes a la il·luminació fallera

El govern municipal ha donat també el vistiplau a les ajudes per a la il·luminació decorativa dels carrers durant les festes falleres de 2022 per un import de 210.000 euros. El vicealcalde afirma que “l’Ajuntament ja s’ha posat a treballar, conjuntament amb el col·lectiu faller i mitjançant la Junta Central Fallera, en les falles de 2022”. Sergi Campillo ha posat en valor que “es recuperen les ajudes a les falles després de la impossibilitat de fer-ho en 2020 i 2021 a causa de la covid”.

Podran concórrer a les ajudes les comissions falleres de la ciutat de València en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre sempre que estiguen integrades en la Junta Central Fallera. A més, hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes. El consistori subvencionarà el 19% del cost de la decoració segons el pressupost aportat per la mateixa comissió. Es subvencionaran portades, arcs, garlandes decoratives, rètols amb el nom, l’escut de la falla o elements commemoratius, a més de focus i projectors per il·luminar els monuments. El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV).

CEIP Carles Salvador

El govern municipal ha licitat este matí les obres d’adequació i ampliació del CEIP Carles Salvador, al barri de Benimaclet, amb un pressupost que supera el milió d’euros. La intervenció s’inclou dins del Pla Edificant.

La intervenció municipal preveu ampliar la planta baixa de l'edifici principal de primària per poder ubicar la cuina i un menjador més gran que l’actual. També s’hi obriran dos eixides d'emergència, un porxe, una escala exterior d'eixida i un nou ascensor, que permetrà l'accés de persones amb mobilitat reduïda.

Quant a l'edifici d'Infantil es realitzarà una ampliació dels espais i una zona de jocs, a més de traslladar el magatzem i els lavabos exteriors, juntament amb un vestuari per al professorat d'educació física. En total, el pressupost de licitació arriba als 1.036.788,16 euros, IVA inclòs. Les obres tenen una durada de set mesos des de la seua adjudicació.

Igualment, el govern municipal ha aprovat el projecte d’obres per al desplegament de fibra òptica i zones wifi a la zona del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França amb diners procedents dels fons EDUSI de la Unió Europea. Esta infraestructura permetrà dotar d’un millor sistema de telecomunicacions la façana costanera nord de la ciutat, incrementar la connectivitat entre els diferents edificis públics que presten servici a la ciutadania i futures ampliacions del servei de wifi en zones rellevants de la ciutat.

D’altra banda, el govern municipal ha aprovat també concedir dos subvencions a favor de la Fundació Asindown de la Comunitat Valenciana. Una de les ajudes és per a la realització d’un programa d’activitats socials i esportives per valor de 6.891 euros. L’altra, per valor de 20.000 euros, subvencionarà accions formatives per a la millora professional de persones amb discapacitat intel·lectual inscrites als centres ocupacionals municipals. Igualment, el govern local ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració gratuït entre l’Ajuntament i l’entitat FCC Equal CV per afavorir la recol·locació de persones incloses als programes d’ocupació.

Per últim, s’ha aprovat el concurs de targetes de felicitació del Nadal per als usuaris de centres d'atenció públics i privats de València per tal de fomentar la participació individual i voluntària de les persones usuàries dels centres amb discapacitat intel·lectual i la seua integració social. L'import de la convocatòria ascendeix a la quantitat total de 1.500 euros i es lliurarà un primer premi de 500 euros, un segon premi de 300 euros, un tercer premi dotat amb 200 euros i cinc accèssits de 100 euros cadascun.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo