Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Avança el Pla Especial de Patraix amb l'aprovació provisional

Gómez destaca que la Comissió d'Urbanisme aprova sotmetre a exposició pública la reordenació del Molí de la Torre i la modificació puntual de l'eix de Sapadors, entre altres qüestions

• El plantejament del barri de Patraix preveu protegir els seus entorns més singulars

24/01/2022

La Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat ha donat el vistiplau a l'aprovació provisional Pla Especial de Protecció del nucli històric tradicional de Patraix perquè la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat done l'aprovació definitiva. Un tràmit administratiu amb el qual es fa “un pas més en la posada en marxa d'este projecte que té com a objectiu canviar el plantejament del barri i protegir els seus entorns més singulars”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Habitatge i Mobilitat, Sandra Gómez.

 

Sandra Gómez ha recordat que entre les propostes veïnals recollides en este Pla s'inclouen l'ampliació de l'àmbit del Nucli Històric Tradicional de Patraix, incloent la illa de Fra Mateu, la forma del qual correspon al traçat de la sèquia de Favara, així com els edificis de finals del segle XIX del carrer Marqués d'Elx i la totalitat de les parcel·les en Joan Baptista Coratjà.

A més, preveu continuar mantenint l'estructura urbana del nucli històric, protegint les alineacions històriques i la seua morfologia tradicional. Amb l'objectiu de garantir la protecció patrimonial de la zona, defineix els diversos graus de protecció i tipus d'intervenció possibles per a la seua conservació i restauració en el cas que fora necessari. Així mateix, garanteix l'harmonització de les noves edificacions establint un nombre màxim de plantes i altura al costat de la revisió dels usos en el nucli històric i la seua ampliació perquè resulten compatibles amb la protecció dels immobles.

Igualment, ha recordat que preveu que l'entrada al centre històric tradicional de Patraix per l'Avinguda de Tres Forques, siga un espai per als vianants amb zones enjardinades, igual que la plaça de Patraix, cor del barri. “Als carrers Joan Baptista Coratjà, Torís i el Cor de Jesús, hi haurà preeminència per als vianants i s'iniciarà un projecte de rehabilitació al carrer Marqués d'Elx, on es troben la majoria d'alqueries i edificis del segle XIX”, ha explicat i ha assenyalat que també “s'habilitaran itineraris ciclistes i per als vianants per a millorar la qualitat ambiental de la zona”.

D'altra banda, també s'ha aprovat sotmetre a informació pública les modificacions puntuals del pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) sobre la dotació d'aparcaments i sobre la reordenació urbanística de l'entorn del Molí de la Torre. En la sessió, a més, s'ha donat llum verda a la incorporació de les fitxes de protecció del Molí Arroser de la Torre i del Molí de la Pla en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, segons ha explicat Sandra Gómez.

També s'ha aprovat la modificació puntual del PGOU relatiu al canvi de qualificació detallada d'Educatiu-Cultural a Servici Públic del Centre Juan de Dios Montañés de Russafa, promogut per l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, que permetrà la creació d'un Centre d'Atenció precoç (CAT), un Centre de Recursos per a la Integració a la vida Independent de persones amb diversitat funcional i a més, albergar les dependències de la Unitat Administrativa de Tuteles del IVASS.

S'ha aprovat definitivament la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de l'Eix Sapadors que permetrà recuperar espai per als vianants i zones verdes en el barri de Montolivet. Al seu torn es permetrà obtindre i completar els eixos per als vianants i zones verdes de l'entorn dels carrers Organista Plasència i Rafael Contreras Juesas i eix Sapadors i convertir en zona de vianants el carrer Tucumán. Es respecten les alineacions originals evitant que un bon nombre d'edificis es queden fora d'ordenació. Es tracta d'una modificació significativa en l'eix de Sapadors, cor comercial i social del barri de Montolivet, que incideix positivament en el disseny de la ciutat i que permetrà integrar criteris de mobilitat sostenible, accessibilitat i perspectiva de gènere.

Finalment, s'ha emés el dictamen favorable al document de modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais protegits de Naturalesa Urbana per a la incorporació de la fitxa de protecció del BRL “Mòdul de Llotja”, de Fira València, adoptant així les mesures urbanístiques necessàries per a conservar la seua integritat i els seus valors culturals. “Un pas més en la tramitació d'esta declaració de BRL, que permet posar en valor el patrimoni i llegat del Moviment Modern a València, conservant per al futur l'arquitectura del segle XX de la nostra ciutat”, ha conclòs Sandra Gómez.