Nosaltres

El procés de construcció europeu és un procés d'integració sui generis amb una enorme capacitat transformadora multidimensional (econòmica, política i social), multinivell (estatal, autonòmic i local), i plural a través de processos multidireccionals i multilaterals generadors de noves visions del valor públic.

Aquest procés ha suposat indubtables avantatges i oportunitats, però també ha exigit adaptació, noves formes de governança i nous paradigmes polítics i socials que estan en continu canvi.

 

La Unió Europea (UE d'ara en avant) és un ampli entramat organitzacional, font importantíssima del sistema normatiu i regulador en els Estats membres i amb un impacte directe en les entitats locals, en aspectes normatius, econòmics, culturals, etc.

En el procés europeu totes les administracions, també la local, i tots els actors tenen un paper rellevant punt en producció normativa, fixació d'objectius i assignació de mitjans i fons per a aconseguir-los. És l'anomenada “governança multinivell europea”, encunyada pel Comité de les Regions que complementa i perfecciona a l'anomenat principi de subsidiarietat de la Unió Europea.

 

Després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, el nou equip de govern va ser conscient que aquesta nova marxa no podia realitzar-se d'esquena a Europa, sinó que molt al contrari havia de tindre a Europa el seu millor aliat, caminant junts per a la consecució d'objectius comuns. L'Ajuntament de València, conscient de les oportunitats que ofereix Europa i coneixedor de les dificultats i dels avantatges que aquest procés pot suposar, va crear l'Oficina Tècnica d'Ajuda a Projectes Europeus i ara, després d'aquests anys de treball, s'ha superat l'etapa de llançament i es comença l'etapa d'assentament o maduració de serveis. El punt d'inflexió ha sigut la incorporació d'un equip mínim consolidat i l'obtenció de l'estatus de Servei Municipal. Per això, ara és el Servei de Projectes Europeus (SEPUE).
 

Ir a Inicio