MOBILITAT SOSTENIBLE INICIA LES OBRES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA XARXA CICLISTA EN ELS DISTRICTES DE JESÚS, PATRAIX I EXTRAMURS

dimecres, 24 maig, 2023

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, ha iniciat les obres de millora i ampliació de la xarxa ciclista en els districtes de Jesús, Patraix i Extramurs. Les actuacions han començat en el tram que connecta les avingudes Tres Forques i Tres Creus, i continuaran en l'encreuament entre el carrer Uruguai i carretera Escrivà. Amb la incorporació d'ests itineraris, una vegada estiguen concloses les obres, el total de la xarxa ciclista de València sumarà 1.700 metres ciclables, amb la incorporació de carrils bici tant al carrer de Jesús com al carrer Conca.

Esta actuació forma part del projecte general d'infraestructures ciclistes corresponents a la meitat sud de la ciutat. En ell es proposen tant la creació de dos nous eixos pedalables, com la correcció de dos trams que presenten importants defectes de disseny, perjudicials tant per a vianants com per a les persones que es desplacen amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal. El més extens de tots dos eixos discorrerà, segons està previst, pel carrer de Jesús, connectant la Gran Via Ramón y Cajal amb el carril bici existent al carrer Jeroni Munyós; mentre el segon recorre el carrer Conca, entre la plaça Bisbe Amigó i el carrer Beat Nicolau Factor. La iniciativa inclou la remodelació, en paral·lel, de l'encreuament dels carrers Uruguai i carretera Escrivà i de l'encreuament de les avingudes Tres Forques i Tres Creus, punt pel qual s'han iniciat els treballs, precisament, esta setmana.

 

En general, en els quatre casos el nou itinerari ciclista circularà segregat sobre calçada, excepte en zones molt puntuals en les quals circularà sobre vorera, i tindrà una amplària mitjana de 2,5 metres. A més de les modificacions necessàries per a portar l'itinerari ciclista a nivell de calçada, el projecte contempla la modificació dels encreuaments axamfranats que es troben en el traçat del carril bici. La finalitat és evitar moviments tortuosos en l'itinerari ciclista i fer més curts i assegurances els creus, tant per a les i els vianants com per a les persones usuàries dels carrils pedalables.

 

En l'encreuament del carrer Uruguai amb la carretera Escrivà, el projecte preveu substituir l'itinerari ciclista que voreja els xamfrans per un altre que realitza l'encreuament en alineació recta. En la intersecció de Tres Creus amb Tres Forques, el que es fa és descendir els 18,5 metres d'itinerari ciclista en la seua aproximació a este encreuament a nivell de calçada, i es modifica el pas de vianants i el ciclista de Tres Forques.

 

Tal com preveu la normativa vigent en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques, els passos de vianants s'adequaran a les disposicions normatives, i es disposaran franges de detenció de paviment especial per a advertir les persones invidents de la proximitat de la calçada i la seua direcció.

 

El projecte ha sigut adjudicat a l'empresa Pavasal per import de 795.773,44 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 4 mesos. Es tracta d'una iniciativa que compta amb finançament europeu, a través dels fons Next Generation (una ajuda del 45% del pressupost inicial, sense IVA).

Ir a Inicio