FEDER-EELL-2020-6009 PLA DIRECTOR BICICLETA I CARRILS BICI

 

  • Descripció del projecte

Aquest Pla redefinirà la xarxa ciclista urbana amb la incorporació a la xarxa definida en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) existents de nous itineraris que satisfan les necessitats de desplaçament actuals d'aquesta manera de transport sostenible. Després de l'estat d'alarma ocasionat pel COVID-19, es pot preveure la modificació dels hàbits de desplaçament dels ciutadans cap a un major ús del transport individualitzat, la qual cosa justifica les actuacions que estan desenvolupant nombroses administracions per a facilitar els desplaçaments amb bicicleta.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 6.606.955 €

Import de l'ajuda: 1.371.072,25 €

 

 

  • Localització de las actuacions (carrils bici)

1) Carril bici Carrera Malilla

2) Ampliació Red Ciclista 2015:

 Tram 1: Porta de la Mar-Av. Blasco Ibáñez

 Tram 4: Luís Peixó

3) Carril bici Ronda Interior

 Zona 1: Tetuán.

 Zona 2: Colón.

 Zona 3: Xàtiva.

 Zona 4: Guillem de Castro.

 Zona 5: Blanquerías-Conde Trénor.

 Zona 6: Pintor López-Plaça Temple.

4) Carril bici Pont de les Flors- V. Xurra

 Zona 1: Pont de les Flors.

 Zona 2: Connexió en Via Xurra.

5) Carril bici La Safor – Castán Tobeñas

 Zona 1: Carrer de la Safor.

 Zona 2: Carrer de Castán Tobeñas.

6) Carril bici Pare Ferris

7) Carril bici Connexions 2016 N1-N3 (Av. Tarongers, Passeig Marítim, Carrer Ramón Asensio)

 Zona 1: Ramón Asensio.

 Zona 2: Eugenia Viñes.

8) Carril bici Connexions 2016 N2-N4 (C/ Clariano y Av. Blasco Ibáñez)

 Zona 1: Carrer Clariano.

 Zona 2: Avinguda Blasco Ibáñez.

9) Carril bici Connexions 2016 N5-N6-N7 (C/Micer Marcó, C/ Pare Ferris, AV/ Puerto-Pintor Maella)

 Zona 1: Micer Mascó

 Zona 2: Padre Ferris

 Zona 3: Av. Del Puerto

10) Carril bici Connexions 2016 S2-S3 (Av. Dr. Waksman y C/ Bomber R. Duarte)

 Zona 1: Dr. Waksman.

 Zona 2: Bomber Ramón Duart

11) Carril bici Connexions 2016 S4-S5 (Pont de l'Assut de l'Or y Av. Tres Creus)

 Zona 1: Pont de L'Assut De L'Or

 Zona 2: Avinguda Tres Creus

12) Carril bici Connexions S1 (Carrer Alicante)

13) Carril bici Avinguda Burjassot

14) Carril bici Avinguda Suècia – Cuenca – Pont Campanar

 Tram: General Gil Dolz – Avinguda de Suecia

 Encreuament Carrer Cuenca – Carrer Palleter

 Pont de Campanar: Av Maestre Rodrigo – Av Pérez Galdós

15) Carril bici Avinguda Juan XXIII

    Ir a Inicio