FEDER-EELL-2020-5968 CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE LA CIUTAT

  • Descripció de l’actuació

Es projecta una instal·lació de climatització integral i d'il·luminació que satisfaça les exigències tèrmiques de l'edifici al llarg de tot l'any. El sistema permetrà el seu funcionament en règim de fred, de calor simultàniament en funció de la demanda dels locals condicionats.

Es projecta una reforma del sistema d'enllumenat, en substitució de l'enllumenat actual convencional per un sistema regulable mitjançant tecnologia Dali i lluminàries LED que permeta la reducció del consum elèctric i l'ajust de l'enllumenat a les necessitats reals de la instal·lació en compliment del CTE DB HE, secció HE 3, Eficiència Energètica de les Instal·lacions d'Il·luminació. Amb aquesta proposta s'obtenen les dades següents: Potència instal·lada de 6913 W i un VEEI de 1,21 W/m² obtenint una il·luminació mitjana de 300 lux el que suposa un estalvi considerable amb la instal·lació actual.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 1.425.588 €

Import de l’ajuda: 710.304 €

 

  • Localització

39.47606687846318, -0.3738410283689614

Plaça de l´Arquebisbe, 3, 46003 València, Valencia

Ir a Inicio