FEDER-EELL-2020-5405 FARINERA. MESURA 17

 

Descripció de l'actuació

Les obres d'habilitació de la Farinera s'han centrat en la recuperació de la seua arquitectura, conservant les restes i les petjades del seu passat industrial i adequant-se als usos als quals està destinat, un espai contemporani d'intercanvi d'idees, ocupació, emprenedoria i innovació.

Tenint com a premissa qüestiones de sostenibilitat i eficiència energètica, la climatització de l'edifici està basada en el sistema de bigues fredes.

Les bigues fredes actives són unitats terminals que es connecten tant a la xarxa de conductes d'aire de ventilació com al sistema d'aigua freda per a aconseguir el refredament o calfament sensible requerit en un espai.

El sistema de bigues fredes fomenta el rendiment energètic de l'edifici, proporciona un confort tèrmic excel·lent, la conservació de l'energia i una utilització eficient de l'espai degut a la gran capacitat tèrmica de l'aigua utilitzada com a mitjà de transferència tèrmica. El funcionament del sistema és simple i lliure de problemes i amb uns requeriments mínims de manteniment.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 1.419.148 €

Import de l'ajuda: 121.872 €

 

Localització

39.45862476878660, -0.33665916001401475

Antiga Farinera, Carrer Juan Verdeguer núm. 32 i Poeta Sant Martin i Aguirre núm. 2, 46023 València

 

 

 

Ir a Inicio