FEDER-EELL-2020-4571 CLIMATITZACIÓ DEL POLIESPORTIU DE SAN ISIDRE

  • Descripció de l’actuació

Instal·lació de climatització mitjançant l'ús de aerotèrmia (energia renovable que s'obté del medi ambient) en el Poliesportiu de San Isidro.

S'adopta un sistema de climatització i producció de A.C.S. on les fonts de calor principal són dues bombes de calor aire-aigua amb accionament elèctric. Els principals subsistemes són:

-              Ventilació del pavelló esportiu.

-              Climatització (calefacció i ventilació, refrigeració ocasional) dels vestuaris del pavelló.

-              Climatització (calefacció i ventilació, refrigeració ocasional) de vestuaris generals de amb múltiples usos

-              Producció d'aigua calenta sanitària (A.C.S.) per a vestuaris

-              Climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) de les sales amb múltiples usos i locals d’administració del conjunt.

 

El sistema de climatització per a l'edifici atendrà els següents condicionants:

-              Usos dels diferents locals.

-              Fonts d'energies majorment renovables o parcialment renovables.

-              Variabilitat de la càrrega en els locals.

-              Control, eficiència i estalvi d'energia.

-              Espai disponible per arquitectura.

-              Seguretat de funcionament.

La distribució d'aire es realitzarà mitjançant una xarxa conductes de xapa d'acer, aïllada conforme el RITE segons les característiques del buit de construcció per on passe el sistema.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 72.220 €

Import de l’ajuda: 36.110 €

 

  • Localització

39.452324, -0.406996

Carrer San Isidre, 2, 46014 València, Valencia, Valencia

Ir a Inicio