FEDER-EELL-2020-3980 MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN DIVERSES ZONES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (IDAE 2019) Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.

 

  • Descripció del projecte

Diverses actuacions componen aquest projecte:

  • Actuació 1. Millora de l'Enllumenat Públic en diverses zones de la ciutat de València. Procés de Participació ciutadana.
  • Actuació 3. Obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic del Mercat del Rastre, Avinguda dels Tarongers
  • Actuació 5. Substitució de suports i lluminàries en la Carretera d'Alba, en la Pedania de la Torre.
  • Actuació 7. Reposició de llums obsolets per llums d'halogenur metàl·lic en el barri de Russafa
  • Actuació 8. Substitució de bàculs en diversos carrers del barri de Patraix
  • Actuació 9. Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut dels treballs de Participació Ciutadana 2018
  • Actuació 10. Subministrament i substitució de lluminàries viàries per altres de font lluminosa LED, i llums de HMQC.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 3.219.246,90 €

Import de l'ajuda: 1.609.623,45 €

 

  • Localització de les actuacions

Actuació 1.

Lot 1. 39.46956000, -0.40131000              

Lot 2. 39.45390663, -0.36117031

Lot 3.1 y 3.5. 39.47027496, -0.34057704

Lot 3.2. 39.48801480, -0.37164421

Lot 3.3. 39.48773883, -0.39875938

Lot 3.4. 39.48856590, -0.36207088

Lot 4.1. 39.48168063, -0.35686142

Lot 4.2. 39.47197771, -0.32869868

Lot 5. 39.47189889, -0.40154094

Lot 6. 39.47630507, -0.36885657

 

Actuació 3.

39.47582259, -0.33397689

 

Actuació 5.

39.43670596, -0.40151146

 

Actuació 7.

39.46043413, -0.37260981

 

Actuació 8.

39.46233052, -0.39426963

 

Actuació 9.

39.46956673331566, -0.37776894232890024

 

Actuació 10.

39.46893815, -0.32955349

39.47089031, -0.34665021

39.49110597, -0.36058286

39.48505799, -0.37575780549152193

39.51527222, -0.38960131

 

 

Ir a Inicio