FEDER-EELL-2020-3797 REORDENACIÓ DE L'ENTORN DE LA PLAÇA DE LA CIUTAT DE BRUGES, LLOTJA DE LA SEDA, MERCAT CENTRAL I ESGLÉSIA DELS SANTS

 

  • Descripció de l'actuació

L'objectiu del projecte consisteix en la regeneració urbana mitjançant la conversió en zona de vianants i reordenació de l'entorn de la Plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants del municipi de València, convertint-lo en un àmbit per als vianants amb accés restringit a transport públic i residents. Es modifiquen les rasants de voreres i calçades existents i s'eliminen desnivells per a adequar la proposta a una superfície única i per als vianants utilitzant paviments adequats a l'entorn, com ara granit i pedra calcària o similar. Es condicionen les façanes que resulte necessari derivat de la modificació de rasants. S'inclou mobiliari urbà, jardineria, senyalització i la restitució de diferents instal·lacions.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 8.373.414 €

Import de l'ajuda: 3.288.584 €

 

  • Localització

39.47431843402797, -0.37947841349296907

Entorn de Plaça Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants

Ir a Inicio