FEDER-EELL-2020-3761 CARRIL BICI EN EL PASSEIG ALBEREDA DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

 

 

  • Descripció de l’actuació

El tram del Passeig de l'Albereda on es pretén implantar el carril bici és una via amb una gran superfície destinada al trànsit privat motoritzat. Té una calçada principal amb tres carrils de circulació per sentit, quatre alineacions d'aparcament i una via de servei de sentit únic amb dos carrils de circulació i una alineació d'aparcament en bateria.

L'actuació realitzada ha consistit en la construcció del carril bici al llarg del Passeig de l'Albereda que comunique els existents en l'Av. d'Aragó-Av. del Port-pont d'Aragó-Nova Albereda, carrer General Gil Dolz-pont de les Flors, carrer Don Armando Palacio Valdés-pont de l'Exposició i Pla del Real-pont del Real.

El carril bici té un ample mínim de 2,50 metres en tot el seu recorregut i està totalment segregat del trànsit motoritzat, s'ha situat a cota de calçada i té un paviment bituminós, compta amb la senyalització i semaforització necessàries per a garantir la seua seguretat viària.

S'ha disposat de senyalització d'itineraris ciclistes i aparcaments per a bicicletes en la via pública, connectant amb els carrils bici existents en l'avinguda d'Aragó i als carrers General Gil Dolz, Arquitecte Mora, Armando Palacio Valdés, Misser Mascó i General Elio.

 

Beneficiari: Ajuntament de València

Inversió total: 345.237,56 €

Import de l'ajuda: 147.500,00 €

 

 

  • Localització

39.47408, -0.36432                         

Passeig de l'Albereda, 46010, València, València

Ir a Inicio