Cartera de Serveis

MISSIÓ

L'Ajuntament de València ha impulsat la creació del Servei de Projectes Europeus (d'ara en avant SEPUE) per a incrementar el finançament europeu de projectes d'interés local i el valor estratègic d'aquests projectes.

Els destinataris dels serveis del SEPUE són els Serveis de l'Ajuntament de València l'equip de govern i aquells ens del sector públic local que els sol·liciten.

Així, les seues funcions comprenen:

- Suport a les unitats administratives en els seus projectes i programes amb finançament europeu.

- Lideratge i coordinació d'iniciatives transversals.

- Assessorament estratègic departamental i a l'equip de govern en matèria de finançament europeu.

- La comunicació i divulgació en l'àmbit de treball.

- Creació de capacitats, formació, visibilitat i posicionament.

 

VISIÓ

La visió del Servei de Projectes Europeus és la que segueix:

Ser un Servei de Projectes Europeus útil i col·laborador, que exercisca el rol de major valor per a l'organització i les unitats administratives i que s'allunye d'una oficina burocratitzada.

Aquesta visió es correspon amb un Centre Organitzacional d'Excel·lència (COE) centralitzat en el SEPUE, però amb un grau de col·laboració departamental que s'assemble a un Servei en xarxa.

 

VALORS

Els valors sobre els quals el Servei de Projectes Europeus basarà la seua estratègia són:

La ciutadania en el centre de l'acció pública.

Valor públic dels projectes impulsats.

Visió estratègica de la cartera de projectes.

Gestió eficaç i eficient de projectes i programes.

Coordinació interdepartamental.

Bon govern.

Obertura a la societat.

Alineament europeu i internacional.

 

OBJECTIUS DEL SERVEI

A continuació es detallen els 7 Objectius del Servei de Projectes Europeus:

OS 1. Suport a les unitats administratives

-L.1.1. Identificació d'oportunitats.

-L.1.2. Assessorament als Serveis: execució, acceptació i justificació de Projectes

-L.1.3. Paquets estàndard. 

 

OS 2. Coordinació d'iniciatives transversals

-L.2.1. IDAE.

-L.2.2. NEXT GENERATION.

-L.2.3. EDUSI.

-L.2.4. FEDER.

-L.2.5. ALTRES (CERV, Erasmus, HE, Interreg, etc.).

 

OS 3. Centre d'excel·lència

-L.3.1. València Oberta PM2: Metodologia.

-L.3.2. Capacitació.

-L.3.3. Gestió del coneixement.

-L.3.4. Punt central d'informació. 

 

OS 4. Alineament estratègic

-L.4.1. Estratègia urbana València 2030 EU VLC 2030.

-L.4.2. Treball en xarxes.

-L.4.3. Posicionament.

-L.4.4. Eurocities.

-L.4.5. Conveni amb la FCVRUE.

-L.4.6. Comité de les Regions.

 

OS 5. Obertura a la societat

-L.5.1. Comunicació i divulgació a la ciutadania.

-L.5.2. València Ciutat de Projectes.

-L.5.3. Esdeveniments

 

OS 6. Equip Europa

-L.6.1. Recursos Humans de SPUE (estructurals).

-L.6.2. Recursos Humans Temporals per programa o projecte.

-L.6.3. Borses de personal tècnic de gestió de projectes europeus.

-L.6.4. Pla d'Incentius i Reconeixements.

-L.6.5. Estades.

-L.6.6. Voluntariat per projectes europeus. 

 

OS 7. Gestió del SEPUE

-L.7.1. Pla estratègic.

-L.7.2. Gestió operativa (anual).

-L.7.3. Gestió de recursos materials.

-L.7.4. Recursos Econòmics.

-L.7.5. Contractes.

-L.7.6. Millores (Factors de Carrera).

-L.7.7. Acords i rendició comptes polítics.

-L.7.8. Gestió del temps.

-L.7.9. Seguiment de circulars, instruccions i normativa interna

 

 

 

 

Ir a Inicio