EDUSI

Què és EDUSI?

Cabanyal-Canyamelar-Cap de FrançaEDUSI són les sigles d'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, un mecanisme desenvolupat per l'Estat Espanyol per a finançar mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) actuacions directament vinculades al desenvolupament urbà.

 

Les EDUSI donen continuïtat en el període financer 2014-2020 a altres mecanismes utilitzats amb anterioritat pel FEDER, com els Plans Urban (2007-2013) o la Iniciativa Urbana en períodes anteriors. Donant continuïtat a l'èxit dels seus antecedents, es busca produir transformacions importants en entorns urbans fitats (barris, ciutats, o conurbacions urbanes) (Perspectiva territorial).

A més de l'enfocament territorial, singularitza a aquest instrument el seu caràcter estratègic, que es concreta en els següents aspectes:

    • Enfocament integrat – més enllà d'actuacions aïllades, es pretenen actuacions que aborden els problemes urbans des de diferents perspectives.
    • Horitzó a mitjà termini, fins a 2022 es duran a terme les diferents actuacions determinades per la ciutadania mitjançant mecanismes de participació ciutadana.
    • Orientació a resultats, amb selecció d'operacions en funció de la seua contribució al compliment dels indicadors establits.

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València)

L'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València) s'inscriu dins d'un ampli pla d'inversions en el barri i té com a objectiu la regeneració urbana i social d'aquest, centrant-se en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i de la situació econòmica, social i ambiental del barri, i, per extensió, de la ciutat.

 

L'estratègia parteix d'una visió comuna de tots els agents implicats i contempla un ampli i inclusiu procés de participació ciutadana. Així, també les seues línies d'actuació parteixen d'un enfocament integrat dels aspectes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics, socials i participatius.

 

L'estratègia està cofinançada per fons FEDER dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020, ascendint l'import total d'actuacions executar a 30 M d'euros, dels quals 15.000.000 € provenen de Fons Comunitaris.

 

 

EDUSI 3C València es concentra entorn quatre Objectius Temàtics més un d'assistència tècnica:

 

Ir a Inicio