Pla de Comunicació

El Pla de Comunicació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) que es duu a terme en el barri del Cabanyal - Canyamelar - Cap de França de València pretén fixar el marc de referència per a les línies que han de seguir-se en el terreny comunicatiu. En el mateix s'estableixen els objectius de les accions de comunicació i difusió que serviran per a fer partícip al públic objectiu dels avanços que es duguen a terme amb les intervencions plantejades.

 

Respecte al vessant extern de la comunicació, aquest ha de complir amb els objectius de donar difusió a la EDUSI i donar a conéixer els Fons FEDER que permeten la seua implantació, i per això es fixen els següents objectius:

 

1. Aspectes tècnics:

  • Disposar d'una imatge recognoscible i única que permeta la seua ràpida identificació front als diferents agents.
  • Definir un missatge clar, únic, directe i simple que puga ser adaptat als diferents canals que s'empren.
  • Sustentar les accions comunicatives tant en la part online com a l'offline per superar la bretxa digital amb la qual compta l'àmbit d'actuació.
  • Complir amb els requisits informatius i comunicatius del pla amb vocació d'informar a la ciutadania, propiciant l'intercanvi d'opinions i la generació de diàleg.

 

2. Aspectes de promoció europea:

  • Reforçar la visibilitat de la Unió Europea i del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
  • Donar a conéixer els fons FEDER entre la ciutadania incidint en la seua importància a l'hora de desenvolupar projectes com la EDUSI 3C València.
  • Introduir la idea d'Unió Europea com a motor de creixement i modernització de les regions europees.
  • Informar els beneficiaris sobre les responsabilitats que han d'assumir en matèria de gestió, seguiment, control, avaluació, informació i comunicació de les actuacions que vagen a executar i coordinar-los i assessorar-los en la posada en pràctica d'aquestes, i en el seu futur desenvolupament.
Ir a Inicio