Bones Pràctiques

Els diferents projectes EDUSI busquen compartir coneixement entre els actors implicats en la lluita per la millora dels barris i les ciutats. En aquest sentit, es detecten, analitzen i posen a la disposició de la ciutadania i d'altres administracions els casos de bones pràctiques que es posen en marxa en el transcurs de la EDUSI.

 

Els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d'actuacions confinanciades són els següents:

  • L'actuació ha sigut convenientment difosa entre els beneficiaris/as, beneficiaris/as potencials i el públic en general. S'haurà de presentar tot el realitzat per a la comunicació de la citada actuació.
  • L'actuació incorpora elements innovadors. Caldrà destacar el caràcter innovador de l'actuació, que pot estar vinculat a les metodologies, tecnologies o processos, als serveis facilitats i les diferents eines emprades per a posar-la en marxa. També es considerarà la innovació respecte al territori o àmbit d'execució i al públic objectiu.
  • Adequació dels resultats obtinguts als objectius establits. S'han de destacar els principals objectius, fent veure el valor afegit que suposa l'haver rebut Fons Europeus, indicant si tots ells s'estan complint i posant l'accent en quina mena d'activitats i resultats es poden atribuir al projecte: Impacte en termes físics, quantitatius, qualitatius.
  • Contribució a la resolució d'un problema o feblesa detectada en l'àmbit territorial d'execució. Cal descriure a quina problemàtica respon el projecte presentat i com la seua posada en marxa afavoreix el desenvolupament del territori i/o del públic objectiu.
  • Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida. Ha d'esmentar-se l'abast, no sols sobre els beneficiaris/es sinó també sobre la població en general.
  • Consideració dels criteris horitzontals d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, així com responsabilitat social i sostenibilitat ambiental. S'ha d'indicar com s'han aplicat aquestos criteris en l'actuació corresponent.
  • Sinergies amb altres polítiques o instruments d'intervenció pública. Es tindrà en compte si l'acció ha reforçat l'actuació d'altres Fons (regionals, nacionals, Europeus) i ha contribuït a potenciar els aspectes positius d'aquests.

 

Es plantegen diferents accions comunicatives per a la difusió de cadascuna de les Bones Pràctiques seleccionades:

En aquest espai s'aniran recollint les diferents Bones Pràctiques que se seleccionen dins del marc del Projecte EDUSI 3C València.

 

 

 

 

Ir a Inicio