FEDER-Política Regional

La política regional de la UE està orientada a donar suport a la creació d'ocupació, la competitivitat, el creixement econòmic, la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.

 

La major part del finançament europeu està concentrada als països i regions europees amb menys desenvolupament, de manera que puga ajudar-los a aconseguir el nivell de la resta. D'aquesta forma, es treballa per a reduir les disparitats econòmiques, socials i territorials encara existents a la Unió Europea.

 

Aquesta política regional és aplicada utilitzant tres grans fons:

    • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
    • Fons de Cohesió (FC)
    • Fons Social Europeu (FSE)

Aquestos fons, units al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), componen els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (FEIE).

Què són els Fons FEDER?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), creat per la Unió Europea, "té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions", en el marc de la Cooperació territorial europea.

 

FEDER focalitza inversions en àrees amb prioritat (innovació i investigació, digitalització, suport a les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), economia de baixes emissions de carboni) amb especial atenció a les característiques de cada regió, perquè els objectius de creixement sostenible necessiten (segons l'Estratègia Europa 2020) d'un impuls d'economies que empren els recursos més eficaçment, de manera verda i competitiva.

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional és especialment aplicable en les àrees urbanes, amb problemes socioeconòmics i mediambientals, per la qual cosa se centra en optimitzar el desenvolupament urbà sostenible, en estar desglossat en accions integrades, que són gestionades per les pròpies ciutats.

 

L'Ajuntament de València i la Unió Europea escometen l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València) amb fons FEDER, de la gestió del qual s'informa en aquest lloc web.

 

Més informació:

Ir a Inicio