Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

155-O-2017

Objecte : EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADAPTACIÓ EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT DE L'ITINERARI DE LA GOLA DEL PUJOL EN LA DEVESA DE L'ALBUFERA DE VALÈNCIA"
Núm. expedient: 155-O-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 685.039,81 €, més 143.858,36 € en concepte d'IVA (21%), la qual cosa fa un total de 828.898,17 €

Dates

Enviament al butlletí: 12/20/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 01/04/2018
Fi termini proposicions: 01/30/2018 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 02/08/2018 12:00 PM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 10/16/2018
Data fi de termini: 10/30/2018
Oferta més avantatjosa: ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 10/31/2018
Data publicació perfil del contractant: 11/06/2018
Adjudicatari: ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL
Import adjudicació: 359.510,00 € més 75.497,10 € (21 % IVA), total: 435.007,10 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/09/2018
Adjudicatari: ACTIV. INFRAESTRUCT. PUB. Y CONSERCACIÓN, S.L.
Import adjudicació: 359.510,00 €, MAS 75.497,10 DEL 21% DE IVA.

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
Correu electrònic :pliegos@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI