Pla de millora d'aparcament de bicicletes a Natzaret.

divendres, 6 abril, 2018

Mitjançant este Pla, elaborat i implementat per l'Agència de la Bicicleta, s'ha incrementat en 102 noves places la dotació d'aparcaments de bicicletes al barri. 

Una de les prioritats de l'Agència de la Bicicleta de València és l'increment i millora dels llocs d'aparcament per a bicicletes als barris de la ciutat.

 

 

La primera actuació realitzada en este sentit ha estat la instal·lació de 51 noves forquilles (102 places) distribuïdes en 29 ubicacions estratègiques de Natzaret. Tenint en compte que abans de l'actuació el barri comptava amb 58 places distribuïdes a 7 ubicacions, l'increment ha sigut del 275% en nombre de places i s'han multiplicat per 4 el nombre d'ubicacions. 

 

 

Per a l'execució d'esta actuació s'han tingut en compte les reclamacions i necessitats manifestades per l'Associació de Veïns del barri que, per suposat, són els que millor coneixen la seua realitat.

 

 

A més de l'indicat anteriorment, l'Agència ha seguit els criteris que ha establert per a la correcta ubicació d'espais aparcabicicletes. Entre altres, s'han tingut en compte els llocs d'atracció del barri, la correcta distribució dels punts, cerca de zones amb bona visibilitat i segurs, etc.

 

 

La millora i increment de la dotació d'aparcament de bicicletes a la ciutat s'estendrà en pròxims dies tant a altres barris de la ciutat com a punts concrets de València on es considera que hi ha una mancança important dels mateixos. 

 

 

Per últim, l'Agència informa que està oberta a la recepció de suggeriments de noves ubicacions d'aparcaments de bicicletes per part de la ciutadania, sent el canal idoni per a la seua recepció el correu electrònic "agenciabici@valencia.es".

  
 

 

Ir a Inicio