Mobilitat Sostenible baixarà a calçada el carril bici de l’avinguda dels Germans Machado

divendres, 11 febrer, 2022

Esta setmana l’Ajuntament de València aprova, per resolució d’Alcaldia, la modificació del carril bici de l’avinguda dels Germans Machado, el tram entre l’avinguda de Joan XXIII i el carrer del Comte de Lumiares, per baixar-lo de la vorera a la calçada. Es tracta d’un projecte sorgit dels Pressupostos Participatius de 2019 que suposa una millora de la connexió ciclista de 1.174 metres de longitud i l’ampliació i millora dels espais per a vianants en el districte de Rascanya.

L’amplària del carril bici serà en general 3,50 metres en els trams en els quals el carril bici s’implante en el carril segregat construït en el seu moment per a un transport públic que no circula per eixa via, potser en previsió d’una futura urbanització sobre l’horta del nord de la ciutat. “Sembla inaudit, però és important tindre present que no fa molt en esta ciutat encara es veia normal llevar espai als vianants perquè les bicicletes circularen per la vorera”, ha manifestat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. “Ara, l’espai inutilitzat en calçada es recuperarà per a la mobilitat ciclable, aprofitant tot l’ample disponible, i retornant als vianants l’espai que legítimament els pertany”, ha afegit.

 

El preu base de licitació és de 173.689,69 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució de les obres, de dos mesos, sent tots dos reduïbles en el procés de licitació i adjudicació.

 

Connexions i millores

El traçat s’inicia en les voreres exteriors de la rotonda de l’avinguda de Joan XXIII amb Germans Machado, en el punt de la intersecció amb el carrer camí vell de Godella. L’arrancada del nou carril bici es realitzarà abans de l’encreuament del camí vell de Godella, on el carril bici es troba a nivell de calçada però segregat d’esta.

 

L’encreuament ciclista del camí vell de Godella es realitzarà a cota de vorera, per a això es realitzarà un pas sobreelevat conformat per aglomerat asfàltic i al qual se li afig el pas per a vianants existent, la qual cosa millora la seguretat viària en este punt per esta actuació de pacificació del trànsit rodat.

 

Ja en la Ronda Nord, es realitzarà una rampa per baixar el carril bici a nivell de calçada i generar la transició per embocar-lo a la seua nova ubicació.

 

El següent punt destacat és l’encreuament amb el camí de Montcada. En este lloc es modifiquen els passos de vianants en quedar alliberats de l’actual traçat sinuós de l’encreuament ciclista. L’encreuament per a vianants i ciclista passa a estar en prolongació recta, alineant-los amb l’avinguda dels Germans Machado. En l’encreuament per a vianants de l’avinguda dels Germans Machado situat en este lloc s’implantarà un encreuament ciclista per connectar el trànsit ciclista de camí de Montcada amb el carril bici dels Germans Machado.

 

En els encreuaments amb els carrers del Comte de Torrefiel i Sant Doménec Savio, el pas de vianants es trasllada acostant-se a l’encreuament i millorant l’itinerari per a vianants. Mentre que en l’encreuament amb la plaça del Músic Espí, la millora del traçat del carril bici resulta evident ja que se suprimix l’actual gir sense ràdio que existix en el costat imparell a causa de la presència d’uns grans arquetons. En passar el carril bici en recte pel traçat del carril de transport públic, esta irregularitat queda suprimida, i en la zona desafectada per l’actual carril bici passa a situar-se el pas per als vianants, quedant alineat amb la vorera de l’avinguda.

 

Finalment, a l’arribada del carril bici al seu punt de connexió amb el carrer del Comte de Lumiares es realitza la transició, de nou, cap a la ubicació actual del carril bici en vorera.

Ir a Inicio