L'Agència de la Bicicleta de València participa en el procés d'elaboració del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta.

dijous, 5 juliol, 2018

La reunió, que es va celebrar a la seu dels serveis centrals de la DGT, es va centrar en l'elaboració de propostes relacionades amb la salut, l'oci i l'esport amb bicicleta.

L'Agència de la Bicicleta de València, mitjançant el seu coordinador, va estar present en el taller de propostes relacionat amb la salut, l'oci i l'esport amb bicicleta. L'objectiu d'estos tallers, que coordina la Direcció General de Trànsit, és incorporar al Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta el coneixement d'experts en diverses matèries relacionades amb la bicicleta a nivell estatal, així com proveir d'informació i criteris als organitzadors per a l'orientació del Pla i la definició d'actuacions.
 

En el taller, que es va realitzar a la seu dels serveis centrals tècnics de la Direcció General de Trànsit, van estar presents tant entitats públiques locals, autonòmiques i estatals com diversos actors socials relacionats amb la bicicleta i el seu potencial per a la millora de la salut, l'oci sostenible i l'esport.
 

Entre les múltiples propostes obtingudes, es poden destacar:
 

- Elaboració de plans estatals, autonòmics i provincials d'infraestructures d'oci i esport amb bicicleta per part de les diferents administracions públiques i millora de la coordinació entre elles.
 

- Creació de l'Oficina Espanyola de la Bicicleta amb comissions permanents, interministerials i interregionals.
 

- Increment i manteniment d'infraestructures ciclistes vinculades a l'oci i l'esport amb bicicleta.
 

- Disseny de campanyes d'informació i conscienciació relacionades amb l'oci i l'esport amb bicicleta per a millorar la convivència entre tots els usuaris de les vies. 

Ir a Inicio