Carril BUS + BICI en GGVV Ferran el Catòlic i Ramón y Cajal

dimarts, 15 desembre, 2020

Les 6 claus del nou carril Bus-Bici a la Gran Via Ferran el Catòlic- Ramón y Cajal:
1️⃣Pel carril EMT València-Taxi amb “sobreample” per a la circulació ciclista poden circular i realitzar parades, exclusivament, els autobusos d’EMT i Metrobus, els taxis i les persones que circulen per ell en bicicleta i Vehicle de Mobilitat Personal (VMP). Sempre en el sentit del trànsit.

Les 6 claus del nou carril Bus-Bici a la Gran Via Ferran el Catòlic- Ramón y Cajal:
1️⃣Pel carril EMT València-Taxi amb “sobreample” per a la circulació ciclista poden circular i realitzar parades, exclusivament, els autobusos d’EMT i Metrobus, els taxis i les persones que circulen per ell en bicicleta i Vehicle de Mobilitat Personal (VMP). Sempre en el sentit del trànsit.
2️⃣Al carril s’ha disposat una banda roja per la que poden circular exclusivament bicicletes i VMP per a donar-los una protecció afegida (tot i que poden disposar de la resta del carril, tant per a circular com per a realitzar les maniobres convenients per a dirigir-se a la seua destinació, facilitant en la mesura del possible l’avançament dels autobusos). Esta banda, no obstant, podrà ser sobrepassada pels taxis per a la pujada i baixada de les persones usuàries.
 

3️⃣Els autobusos escolars sols podran accedir a este carril per a realitzar
la parada de pujada i baixada dels viatgers i viatgeres, abandonant-lo immediatament.
4️⃣Els vehicles que tenen permès circular pel carril Bus-Bici podran eixir del mateix per a realitzar les maniobres necessàries. Pel contrari, com en la resta de la ciutat, motocicletes, cotxes i demés vehicles privats empraran exclusivament la resta de la via, no podent envair el carril excepte per a entrar i eixir dels guals o en les immediacions d’un gir autoritzat a la dreta.
5️⃣En el cas d’estos girs permesos a la dreta des de la via en la que es troba el carril Bus-Bici cal recordar que, com en la resta de la ciutat, la prioritat de pas és de qui circula per dins del carril (ja siga per a seguir recte com per a realitzar el gir): taxis, autobusos i també bicicletes i VMP. La resta de vehicles que circulen per fora del mateix hauran de cedir-los el pas abans de completar la maniobra de gir.
6️⃣ En les vies en les que s’instal·len carrils Bus-Bici s’han habilitat espais avançats a la línia de detenció dels vehicles motoritzats per a l’ús de persones en bici, de cara a afavorir els girs a esquerra d’estes darreres. Estos espais de detenció avançats no podran ser envaïts ni emprats per la resta de vehicles.


 

Ir a Inicio