Campanya informativa de Carril BUS + BICI + TAXI

dimecres, 23 desembre, 2020

El 23 de desembre s'ha obert el nou carril BUS + Bici + TAXI a la ciutat de València

El que per a València és una nova infraestructura, en altres ciutats d'Europa està més que consolidat. Molt comú en moltes ciutats de França, com París, a Bèlgica i també trobem en ciutats com Londres i a Espanya a Múrcia, Girona.

Per això, des de l'Agència Municipal de la Bicicleta es llança aquesta campanya informativa per a destacar les bones pràctiques en la circulació dins del carril BUS + BICI + TAXI

- En el carril BUS + BICI + TAXI poden circular exclusivament. 

Autobusos d'EMT, MetroBUS, taxis, bicicletes i VMP.


Els autobusos escolars no tenen permés circular excepte en maniobres imprescindibles d'aproximació i eixida en recollida i descens d'escolars.

En parada de servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat ha de regir-se pel que es preveu en art. 73.6 de l'Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de València

- Bicicletes circulant en carril BUS+BICI+TAXI. (la normativa en este cas és igual per a VMP i Bicicletes)

Les bicicletes poden circular en tot el carril BUS+BICI+TAXI. En la banda roja només poden circular bicicletes. 

El carril té suficient amplària per a l'avançament i convivència entre vehicles, però si fóra necessari especialment per a mantindre la distància de seguretat, taxis, busos i bicis poden eixir del carril.

Quan l'autobús es troba en la parada, és millor que el ciclista espere darrere. No obstant això, si les condicions de la via ho permeten, es pot avançar, sempre per l'esquerra i fent-se prou visible.

Els espais avançats per a ciclistes en semàfors en roig, es preveuen per a concedir visibilitat a estes i per a facilitar els girs a l'esquerra. L'espai avançat és d'ús exclusiu per a bicicletes.

Transport públic regular circulant en carril BUS+BICI+TAXI. (la normativa en este cas és igual per a VMP i Bicicletes)

És obligatori per a l'autobús circular per l'esquerra de la banda roja,

El Bus no haurà de circular per la banda roja excepte maniobres d'aproximació i eixida de parada.

En cas d'avançament a ciclista, màxima precaució i màxima distància possible.

BUS podrà eixir del carril BUS + BICI + TAXI per a realitzar maniobres necessàries

La banda roja no és obligatòria per a ciclista, recomanable per a avançament de bus

BUS en maniobres de parada, la banda roja s'interromp:

  • Màxima precaució. Cercionarse de la no presència de ciclistes en maniobres d'aproximació a parada
  • Bus en circular màxima precaució, comparteix via amb vehicles vulnerables. Possibles angles morts de visió.

- Taxi circulant en carril BUS+BICI+TAXI.

TAXI OBLIGATORI circular per l'esquerra de la BANDA ROJA,

TAXI NO haurà de circular per la banda roja excepte maniobres d'aproximació i eixida de parada.

Maniobres de parada amb màxima precaució i cercionant-se de la no presència de ciclistes en maniobres d'aproximació a parada

Taxi, haurà d'adequar la circulació a les condicions de la via, extremant precaució i màxima distància en avançament a ciclistes.

La banda roja no és obligatòria per a ciclista, recomanable SOLO per a avançament de BUS.

Recordar l'existència de zona d'espera avançada per a ciclistes davant el semàfor en roig per a contribuir a la seguretat i comoditat de la circulació amb bicicleta.

Per a facilitar circulació d'EMT, els llocs de recollida i descens de clientela preferentment ha de ser en xamfrans de carrers. De no poder realitzar-se en xamfrans cerciorar-se de no presència de ciclistes en les maniobres.

Les parades hauran de realitzar-se per temps mínim imprescindible per a no entorpir circulació.

- Altres vehicles motoritzats (cotxes, motos) i carril BUS+BICI+TAXI.

NO PERMÉS CIRCULAR EXCEPTE voltants a encreuaments per a gir permés a la dreta. NO PERMÉS ESTACIONAR NI PARAR

En gir permés a la dreta PRIORITAT BUS I BICI. Màxima precaució en la maniobra, cerciorar-se de la NO EXISTÈNCIA de ciclistes circulant recte.

Haurà d'adequar la circulació a les condicions de la via, extremant precaució i màxima distància en avançament a ciclistes.

Recordar l'existència de zona d'espera avançada per a ciclistes davant el semàfor en roig per a contribuir a la seguretat i comoditat de la circulació amb bicicleta.

Els vehicles que tenen permés circular per carril BUS + BICI podran eixir d'este per a realitzar maniobres necessàries.

Recordar l'existència de semàfor ambre per a ciclistes en carril BUS + BICI, en travessar este carril extremar precaució.

En itineraris senyalitzats per a la bici fora de carril BUS + BICI, extremar precaució

S'obri este nou carril bus + bici + taxi amb l'objectiu de concedir major seguretat a la circulació de bicis i altres vehicles que ja compartien l'espai en les GGVV Fernando el Catòlic i Ramón y Cajal. Portant a la pràctica el que l'Ordenança de Mobilitat de la ciutat de València preveia en el seu article 52.7

Per a concedir major seguretat a la circulació per a tots els vehicles en eixa via, així com major visibilitat a bicicletes i VMP, la nova infraestructura ciclable ha introduït:

- Ampliació del carril bus per on molts ciclistes circulaven per la inseguretat que creava circular en els carrils contigus.

- Una banda roja, exclusiva per a la circulació de bicis, per a facilitar l'avançament dels autobusos

- inclusió de la paraula BICI en el centre del Carril BUS + Bici + Taxi per a destacar que les bicis poden circular per tot el carril 

- Reducció d'ample als carrils de vehicles motoritzats per a aconseguir reducció en la velocitat d'estos vehicles

- Per a millorar la visibilitat de la bici, s'han creat espais avançats en semàfor i itineraris ciclistes per a facilitar la seguretat en el gir a esquerra

- Així com semàfors en ambre per a bicis en algunes interseccions.

- S'ha reforçat amb senyalística vertical i horitzontal la informació a ciclistes de la unidireccionalitat de la circulació

- S'han ampliat els aparcabicis en les GGVV i proximament s'inclourà senyalística ciclopeatonal per als vianants

En les pròximes setmanes a l'apertura del carril BUS + Bici llançarem una campanya informativa en les xarxes socials #CarrilBUS+BICIVLC, dirigida a tots els vehicles que compartiran l'espai.

Podeu seguir la campanya en les xarxes amb el hastag #CarrilBusBiciVLC, no oblideu compartir. 

 @ambicivlc  @agenciabicivlc    

- En el carril BUS + BICI + TAXI poden circular exclusivament... Transport públic regular, taxis, bicicletes i VMP. Autobusos escolars només podran accedir al carril en maniobres imprescindibles d'aproximació i eixida en recollida i descens d'escolars

Les 6 claus del nou carril Bus-Bici a la Gran Via Ferran el Catòlic- Ramón y Cajal:
1️⃣Pel carril EMT València-Taxi amb “sobreample” per a la circulació ciclista poden circular i realitzar parades, exclusivament, els autobusos d’EMT i Metrobus, els taxis i les persones que circulen per ell en bicicleta i Vehicle de Mobilitat Personal (VMP). Sempre en el sentit del trànsit.
2️⃣Al carril s’ha disposat una banda roja per la que poden circular exclusivament bicicletes i VMP per a donar-los una protecció afegida (tot i que poden disposar de la resta del carril, tant per a circular com per a realitzar les maniobres convenients per a dirigir-se a la seua destinació, facilitant en la mesura del possible l’avançament dels autobusos). Esta banda, no obstant, podrà ser sobrepassada pels taxis per a la pujada i baixada de les persones usuàries.
 

3️⃣Els autobusos escolars sols podran accedir a este carril per a realitzar
la parada de pujada i baixada dels viatgers i viatgeres, abandonant-lo immediatament.
4️⃣Els vehicles que tenen permès circular pel carril Bus-Bici podran eixir del mateix per a realitzar les maniobres necessàries. Pel contrari, com en la resta de la ciutat, motocicletes, cotxes i demés vehicles privats empraran exclusivament la resta de la via, no podent envair el carril excepte per a entrar i eixir dels guals o en les immediacions d’un gir autoritzat a la dreta.
5️⃣En el cas d’estos girs permesos a la dreta des de la via en la que es troba el carril Bus-Bici cal recordar que, com en la resta de la ciutat, la prioritat de pas és de qui circula per dins del carril (ja siga per a seguir recte com per a realitzar el gir): taxis, autobusos i també bicicletes i VMP. La resta de vehicles que circulen per fora del mateix hauran de cedir-los el pas abans de completar la maniobra de gir.
6️⃣ En les vies en les que s’instal·len carrils Bus-Bici s’han habilitat espais avançats a la línia de detenció dels vehicles motoritzats per a l’ús de persones en bici, de cara a afavorir els girs a esquerra d’estes darreres. Estos espais de detenció avançats no podran ser envaïts ni emprats per la resta de vehicles.


 

     

    Ir a Inicio