1er informe de Mobilitat Ciclista a la ciutat de València

dilluns, 3 febrer, 2020

Amb l'objectiu de conéixer millor el perfil de les persones usuàries de la infraestructura ciclista diferenciant gènere, edat i tipus de vehicle.

Enguany i per primera vegada s'ha realitzat un comptatge a peu de carril bici a València diferenciant perfils d'usuaris i vehicles. La informació que tenim fins ara de l'ús de la xarxa ciclista és la d'espires, PMUS i Pmome. Ara comencem a comptar al carrer la diversitat de perfils d'usos i tipus de vehicles i realitzarem en més ocasions estos estudis periòdicament i amb més extensió.

La metodologia del comptatge ha sigut durant dues jornades laborables del mes d'octubre de 2019 en dos carrils de la ciutat triats per ser connectors de barris i centres de serveis, treball i oci: els de Pont de Fusta i el carrer Alacant.

La diferència entre les dades recollides en dos punts tan distants de la ciutat és molt reduïda, la qual cosa confirma la idoneïtat i validesa de les dades.

El comptatge de les dades es va encarregar a un equip humà de l'empresa ETRA. La interpretació de les dades recollides els ha efectuats a posteriori, Esther Anaya Boig, consultora i investigadora de mobilitat ciclista de l'Imperial College London. Ací es pot consultar l'informe 

A grans trets els principals titulars de l'estudi són:

Al voltant del 39% de les persones que es mouen amb bici a València són dones. Això significa que hi ha hagut un increment respecte a dades prèvies però encara hem de treballar més per a aconseguir la paritat. Tan sols els països amb molt d'ús de la bici, com són Holanda, Dinamarca, aconsegueixen a les seues ciutats més desplaçaments de dones que d'homes

En els estudis de mobilitat es considera un indicador de bona infraestructura el fet que les dones estiguen en l'espai. Consideren que la infraestructura ciclista segregada ajuda a donar seguretat i a que tinguam més dones en la xarxa ciclista.

D'acord amb el Baròmetre de la bicicleta a Espanya 2019 els usuaris de la bicicleta tenen un perfil masculí i jove, encara que cada vegada hi ha més dones. A València les dades d'ús de les dones són millors que a Espanya en 2019, on el percentatge de dones que utilitzen la bicicleta amb alguna freqüència (inclou Setmanalment, Només els caps de setmana, Alguna vegada en el mes i Menor freqüència) és del 43%. Incloses en aquest grup està el percentatge de dones que usen la bicicleta entre setmana (Setmanalment, segons l'enquesta, que es refereix a dones que usen la bicicleta una o més d'una vegada de per setmana), aquestes suposen només un 15% de totes les dones participants en el Baròmetre de la bicicleta.

Les franges horàries en més ús de dones poden ser degudes als moviments relacionats amb portar als xiquets/s'a el col·le, la qual cosa indica que les dones realitzen més desplaçaments relacionats amb les cures.

El 75% dels desplaçaments per carril bici són amb bicicleta, mentre els patinets elèctrics suposen el 25%. És un dels mites que trenca l'estudi, ja que al contrari del que alguns apunten, a València l'ús de la bici destaca molt per damunt de l'ús dels patinets elèctrics. Considerem molt important apostar per la mobilitat activa.

El 15% de les persones que es mouen amb bici és major de 55 anys. El mite fals que trenca aquest informe que té més importància és el que reflecteix el gran percentatge de persones majors que utilitzen la bici per a moure's, i que anirà incrementant-se a mesura que passe el temps, atés que moltes d'aquestes persones són noves incorporacions que es decideixen gràcies a tindre per primera vegada a prop infraestructures de qualitat. Tindre gent gran amb bici confirma que la cultura ciclista creix en la nostra societat i que l'espai dóna més confiança.

Entre les persones més joves que van amb bici hi ha major paritat entre el nombre de dones i d'homes. És un punt important destacar que la bici, a diferència altres vehicles amb un ús predominant d'homes, és utilitzada a València amb paritat entre homes i dones entre les persones més joves. 

Ara bé, la cara negativa d'estes dades és que s'ha d'apuntar que València no escapa a la bretxa que creix a mesura que es creix, és ací quan baixa el percentatge de dones, lligat a la maternitat i altres derivades possiblement culturals.

També pot ser una confirmació que la cultura ciclista està més normalitzada a les noves generacions i en les de més edat és necessari trencar eixes barreres.

Els desplaçaments en Valenbisi suposen un 20% del total de els fets amb bicicleta. Coneixent les dades mitjanes d'eixos dies en Valenbisi obtenim la dada de possibles desplaçaments a la ciutat de València, aproximadament 110.000 desplaçaments diaris amb bici. Esta dada suposa un increment superior al 20% respecte a 2017.

També hem comptabilitzat vehicles de persones de mobilitat reduïda, Skates, patinets i altres vehicles actius, amb un percentatge inferior a altres vehicles, l'1% dels desplaçaments però que considerem important visibilitzar en els nostres estudis per la majoria ser mobilitat activa.

Ir a Inicio