Zapadores - València

Zapadores

Tornar

Avança el projecte de reordenació de l'espai urbà de l'eix de Sapadors recuperant espai per als vianants i zones verdes

Demà en la Junta de Govern s'aprovarà l'admissió a tràmit i consulta de l'avaluació ambiental de la nova ordenació

• Planol de l'eix Sapadors

01/07/2021

La junta de Govern aprovarà demà l'admissió a tràmit i consulta de l'avaluació ambiental de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de l'eix del carrer Sapadors. Esta nova ordenació permetrà mantindre diversos edificis preexistents situats al carrer Sapadors i redefinir l'espai urbà d'esta zona del barri de Mont-Olivet.

 

Segons han explicat des de la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, l'àmbit d'actuació és el Carrer Sapadors en tota la seua longitud des de l'Avinguda Peris i Valero a l'avinguda de la Plata, en els fronts de l'illa que donen a este eix. L'àmbit total inclòs en la modificació aconsegueix una superfície de 21.733,40 m² de la qual la superfície a reurbanitzar serà de 1.525,35 m².

L'objectiu de la proposta és redefinir les alineacions mantenint edificis existents i el traçat original del carrer Sapadors, resolent problema en diverses zones verdes, han indicat des del departament de Gómez. Es pretén la modificació, ja que el vigent PGOU en definir les alineacions deixa fora d'ordenació diverses edificacions que es troben en bon estat.

Les actuacions incloses en aquesta modificació suposen la modificació de les alineacions de l'eix de Sapadors del PGOU vigent, per a mantindre diversos edificis que posseeixen valors ambientals i paisatgístics integrats en la memòria del barri i afavorint la rehabilitació i regeneració urbana. Són edificacions que daten entre els anys 1920-1950, amb valors ambientals i paisatgístics i amb característiques tipològiques pròpies de l'època, que romanen en un estat d'ús i habitabilitat suficients.

Amb la proposta es pretén a més redefinir l'espai urbà amb criteris realistes en incloure aquestes edificacions en l'ordenació, reconfigurant la planta viària de Sapadors i adaptant-la a les alineacions dels edificis existents. Això millorarà l'espai per als vianants i a més s'incorporarà un carril bici que connecte Peris i Valero amb l'eix de l'avinguda de la Plata, i Doctor Waksman.

També es modifica l'ordenació del principi de la C/Sapadors amb Peris i Valero per a mantindre els edificis 104 de Peris i Valero, de vuit plantes, i 51 del Carrer Organista Plasència per a permetre el desenvolupament dels sòls dotacionals en els quals se situen.

A més, es planteja la possibilitat d'ocupar el subsol públic per a aparcaments vinculats a les futures edificacions sota zones per als vianants i l'augment de la superfície de zones verdes en l'àmbit d'esta modificació.

La Regidoria que dirigeix Sandra Gómez destaca que l'obtenció a curt i mitjà termini de nous espais urbans en la zona confrontant amb Peris i Valero permetrà definir zones verdes (espais lliures) que s'integren amb la infraestructura verda del municipi, juntament amb les zones per als vianants i millora viària de l'eix Sapadors. També al seu torn es permetrà obtindre i completar els eixos per als vianants i zones (places) verdes de l'entorn dels carrers Organista Plasència, Rafael Contreras Juesas i eix Sapadors i generar una gran illa en convertir en zona de vianants el carrer Tucumán. S'augmenta la superfície de zones verdes i zones per als vianants fins als 4.010,71 m².

Es tracta d'una modificació molt important en l'eix de Sapadors, cor comercial i social del barri de Mont-Olivet. Incideix positivament en el disseny de la ciutat i permet integrar en la mateixa la denominada perspectiva de gènere, en introduir en el plantejament una millora substancial del disseny de l'espai urbà, no sols per a solucionar problemes d'àmbit urbanístic, sinó per incorporar solucions de la planta viària concordes amb una millora de la mobilitat sostenible.