Novedades Estadística Municipal - València

Novedades Estadística Municipal

Tornar

L'Oficina Municipal d'Estadística actualitza les dades sobre demanda turística i preu d'habitatges

Les novetats al portal municipal inclouen també atles de renda i informació sobre l'evolució de la pandèmia de covid19

• L'Oficina Municipal d'Estadística actualitza la informació de manera contínua

28/05/2021

L'Oficina Municipal d'Estadística ha incorporat nova informació que ha fet pública per a la seua consulta per la ciutadania. Els apartats que han sigut actualitzats en els últims dies són els titulats com a Últimes Dades, i Panells Interactius. Així mateix, han sigut renovats les dades referides a l'evolució de la pandèmia de covid, com s'ha fet al llarg de l'últim any.

 

En l'apartat d'Últimes Dades, la informació que s'ofereix al web municipal es refereix a tres elements, tots ells relacionats amb el mercat immobiliari i l'habitatge, i amb el desenvolupament del turisme a la ciutat en els últims temps. Així doncs, les consultes permetran conèixer el balanç de la demanda turística amb dades sobre els hotels de la ciutat a data d’abril de 2021. A més, es recullen dades sobre el preu dels habitatges referits al primer trimestre de 2021, i informació sobre habitatges visats amb data del passat mes de març.

En segon dels apartats actualitzats és el denominat Panells Interactius, una sèrie de gràfiques d'informació visual, que recull temàtiques diferents. En este cas, s'han renovat les dades visuals del Panell d'indicadors de conjuntura, i del Visor d'àrees vulnerables, a més de l'Atles Temàtic i l'Atles de Renda de la ciutat de València, i també l'habitual informació meteorològica MeteoVLC. Juntament amb tot això, s'han actualitzat les dades de Mortalitat per districtes i barris, corresponents al període 2011-2015.

Finalment, la web d'Estadística renova la informació recollida en l'apartat de la covid-19, amb els quatre apartats que es van actualitzant de manera periòdica des de l'inici de la pandèmia: Incidències, Mobilitat, Panell d'Indicadors, i Informació sociodemogràfica.

www.valencia.es

https://www.valencia.es/val/estadistica/ultimes-dades

https://www.valencia.es/val/estadistica/panells-interactius

https://www.valencia.es/val/estadistica/covid-19