2020 GTI - València

CITA PRÈVIA PER A TRÀMITS TRIBUTARIS

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER A TRÀMITS DE IVTNU - PLUSVÀLUES

Oficina de Gestió Tributària Integral
Carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1 acc., planta baixa.

***AVÍS: Tots els càlculs de la plusvàlua queden emplaçats al desplegament de la nova normativa. No obstant això, és obligatori presentar la declaració de l'impost.

L'assistència en l'autoliquidació de l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) derivada de qualsevol transmissió se substituïx temporalment per l'ASSISTÈNCIA EN LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ a l'efecte d'este impost.

Esta assistència es presta amb CITA PRÈVIA, a l'Oficina de Gestió Tributària Integral situada a la Casa Consistorial, amb entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral 1acc.

Per a rebre presencialment assistència en este tràmit cal sol·licitar CITA PRÈVIA:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits de l'IVTNU (plusvàlua) MORTIS-CAUSA (HERÈNCIES) Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits de l'IVTNU (plusvàlua) INTER-VIVOS (COMPRAVENDA, DONACIÓ, ETC...)

La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la que consta en este enllaç

Per cada document (escriptura, document privat...) ha de sol·licitar-se una Cita Prèvia.

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER A ALTRES TRÁMITS TRIBUTARIS

Oficina de Gestió Tributària Integral
Carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1 acc., planta baixa.

Per a realitzar presencialment tràmits tributaris ha de sol·licitar CITA PRÈVIA:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits tributaris (EXCEPTE multes de trànsit i ORA)

La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la que consta en este enllaç

Es recomana sol·licitar l'atenció presencial amb CITA PRÈVIA quan no puga ser atés per la resta de canals que l'Ajuntament té al seu abast: Telèfon (963895079), adreça electrònica (ayuntamientovalencia_gti@valencia.es), Seu Electrònica y web municipal (www.valencia.es)

 

Tributos. Obtenga sus recibos en ejecutiva a partir del 10 de julio. BI - Vados - BICE - Cajeros