19/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

RETOMEMOS

Retomemos

DESCRIPCIÓ
Activitat educativa basada en les habilitats per a la vida. Aquesta estratègia s'orienta al fet que les persones en edat adolescent puguen, mitjançant el desenvolupament d'aquestes deu habilitats, adquirir la capacitat de triar estils de vida saludables que els aporten benestar físic, psicològic i social i ajuden a disminuir el risc enfront del consum d'alcohol i altres drogues.

OBJECTIUS
- Conversar amb adolescents sobre les dificultats i facilitats que experimenten per a administrar el goig i el plaer.
- Cercar que les adolescents i els adolescents puguen desenvolupar algunes de les següents habilitats mitjançant trobades o grups:
- Autoconeixement.
- Empatia.
- Comunicació afectiva o assertiva.
- Relacions interpersonals.
- Solució de problemes i conflictes.
- Presa de decisions.
- Pensament creatiu.
- Pensament crític.
- Maneig d'emocions i sentiments.
- Maneig de tensions i estrès.

METODOLOGIA
Recorre a més als dibuixos animats, i als relats, ja que a partir d'ells s'espera que siguen enriquits amb les pròpies històries de les persones que participen en l'activitat .

Per a abordar cadascuna de les deu habilitats per a la vida el/la docent o mediador/a disposa de dues sessions de treball. La primera es concentra a comprendre l'habilitat en relació al consum d'alcohol o altres drogues. I la segona gira al voltant de la història animada, i cerca promoure la conversa. Ambdues sessions poden complementar-se amb recursos pedagògics multimèdia que estimulen el diàleg i la conversa entre els i les adolescents o amb un material de suport específic creat a aquest efecte.

MATERIALS:
- Guia d'ús per al docent o mediador/a que arreplega els fonaments metodològics del programa amb una proposta pedagògica per al desenvolupament de cada història.
- Un CD-ROM amb la descripció animada de cadascuna de les històries que descriuen les 10 habilitats per separat.

DESTINATARIS
Adolescents amb edats entre 14 i 16 anys en contextos educatius formals encara que també pot utilitzar-se en contextos no formals.

TEMPORALITAT
El material consta de 20 sessions amb una durada aproximada de 45 minuts cadascuna, que inclou el visionat de cada història.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI