Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

LA VIA SEXUAL ÉS LA RESPONSABLE DEL 82 % DELS NOUS CASOS D’INFECTATS PEL VIH

Al Juny de 2011 s’escrivia en el Butlletí “Papers Municipals en Drogodependències” del Ajuntament de València:

“Hui transcorreguts més de vint-i-cinc anys del primer cas de SIDA encara no tenim un registre oficial de portadors sans del VIH, encara que sí de malalts de SIDA, amb la qual cosa no sabem quants infectats pel VIH hi ha, si són hòmens o dones, si són jóvens o adults, etc. la qual cosa dificulta la planificació de qualsevol política preventiva.
La carència d’este registre actualment no evita la marginació dels portadors sinó que provoca la desigualtat de tracte respecte a altres malalties infeccioses. Este “anonimat” en un moment de grans avanços científics pot donar lloc, entre altres coses, que els portadors del VIH no es puguen beneficiar amb immediatesa dels mateixos”.

Fins eixa data sabíem que la incidència de SIDA havia anat disminuint molt a Espanya gràcies als tractaments i que la SIDA apareixia sovint en persones que s’havien infectat feia molts anys. No obstant això, Què podíem dir sense este registre dels infectats pel VIH? Estaven augmentant o disminuint?

Afortunadament, en el moment actual estem integrats en un registre de casos nous d’infectats pel VIH del que formen part 9 comunitats autònomes des de 2004. En elles, gràcies a este registre se sap que, entre 2004 i 2010 la incidència de la infecció pel VIH s’ha mantingut estable, i s’aprecia una clara disminució en la incidència de malalts de SIDA.

En la Comunitat Valenciana, des de l’adhesió a este registre a mitjan 2011, s’han notificat 212 nous casos d’infectats pel VIH (estes són dades provisionals). Gràcies a això, podem saber entre altres coses que el 50% d’estes noves infeccions es produïxen en barons homosexuals, mentres que la transmissió heterosexual és responsable del 32% dels nous casos (més de la mitat d’estos es van donar en dones). Només 17 pacients (8%) s’infecten per via parenteral al ser usuaris de drogues per via endovenosa. Açò contrasta de manera cridanera amb l’epidèmia històrica de la SIDA caracteritzada pel predomini de casos d’usuaris de drogues per via parenteral

En conseqüència ara podem saber que el 82% de les noves infeccions per VIH són per transmissió sexual tant a la Comunitat Valenciana com en la resta de la Unió Europea i que la seua incidència no disminuïx, per això “El teu millor amic contra la SIDA” és el PRESERVATIU.

|
Més informació


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI