Salut - València

Recursos >> Salut

Urgències hospitalàries

És un recurs dependent de la Conselleria de Sanitat, on la dona deu rebre una assistència sociosanitària en el cas que haja sigut víctima de qualsevol tipus de violència. Rebrà atenció clínica, psicològica i social coordinada a través del Protocol d'actuació sociosanitària davant de la violència de gènere. Els servicis hospitalaris emeten el comunicat de lesions al jutjat d'aquelles dones que són ateses per maltractament.

Les unitats de Treball Social de l'hospital en coordinació amb el cos mèdic intervenen en la detecció de possibles ingressos de víctimes de violència assessorant-los i realitzant les inicials actuacions de protecció.

Telèfon d'emergències 112

Informació sanitària en general: Telèfon gratuït 112


Més informació: web Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública