Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Modificació del Reglament del Consell Local d'Inmigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de València.

Aprovació inicial

  • Per acord plenari de 29 d'octubre de 2020.

Edicte (pdf 190 Kb).

Publicació en el BOP

  • BOP núm. 48 de 11 de març de 2021.
  • Termini de suggeriments i reclamacions: del 12 de març al 29 d'abril de 2021.

Aprovació definitiva 

  • BOP núm. 150 de 5 d'agost de 2021
  • Text definitiu (PDF 280 Kb)
  • Entrada en vigor: 15 dies a partir del següent a la seua publicació en el BOP.