Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València

Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

 

Coordinadors i Directors generals

Coordinador General Tècnic d'Alcaldía
Josep Vicent Bort Bono

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible

Julio Olmos Lablanca

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística
Florentina Pedrero Gil


Coordinadora de l'Agència de la Bicicleta
Belén Calahorro Lizondo

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Recursos
Ferran Puchades Vila

+ información


Coordinador General d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat
Jordi Peris Blanes

+ informació

Coordinador General de l'Área de Protecció Ciutadana
Carlos Vila Navarro

+ informacióCoordinadora General de l'Área de Benestar i Drets Socials
Helena Ferrando Calatayud

+ informaciónCoordinadora General de l'Área de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Mª Pilar Soriano Rodríguez

+ informació

Coordinador General de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Carlos Fernández Pla

+ informacióCoordinador General de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals
Joan Miquel Benavent Olmos

+ informació

Coordinadora General de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports

Marina Jacinta Alarcón Montañes

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals

Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
Maria Rosa Roig Costa

+ informació


Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Directora Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Marta Elia Serrano Balbuena

+ información

Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
Borja Santamaría Herrero

+ informació


Subdirector de Promoció Institucional i Comunicació de la Fundació Esportiva Municipal
Alejandro García Martínez

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director/a OAM Universitat Popular de València

José Ignacio Pastor Bellés

 

Gerent d'AUMSA

Alberto Aznar Traval

+ informació


Director OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria
Josep Tamarit Fuertes

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director del Palau de la Música
Vicent Ros Peydro

+ informacióGerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Francisco Javier González Cardona

+ informació


Subdirectora General de la Fundació CV del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
María del Mar Marín Capilla.

+ Informació


Subdirector d'Emprendiment Fundació CV Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Javier Ismael Mateo García.

+ Informació


Director del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana “València Clima i Energia.”
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Administrador Únic-Gerent de OCOVAL, A.I.I.
Fernando María Lluch Munarriz.

+ informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinadora Artística de La Mutant
Marta López Bañuls.

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Advocat de la Ciutat

 

José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

Lletrat Titular de l'Assessoria Jurídica

DADES DE CONTACTE

Carrer Convent Sant Francesc, 2
46002 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 4535-4542-4545

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 115.467,27

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 30-03-2016 (pdf descarregar) BOP 27-03-2018 (pdf 279 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 133 Kb)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Dret per la Universitat de València.1977/1982.
Diploma en Gestió Urbanística per la Universitat Politècnica de València (200 h.)
Diploma d'Estudis Avançats. Programa de Doctorat Dret Administratiu (Facultat de Dret Universitat de València)
Advocat exercient des del any 1982, amb experiència professional privada.
Advocat del Cos d'Advocats de la Generalitat Valenciana
Tècnic Superior del Cos de Tècnics Superiors d'Administració General de la Generalitat Valenciana.
Professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de Valencia (des del curs 1995/1996 ininterrompudament, en l'actual curs 2015/2016 impartint Dret Administratiu part especial, i Dret del Medi Ambient).
Ha col.laborat impartint cursos de formació, així com en jornades i seminaris amb diverses entitats: Institut Valencià d'Administració Pública; Institut Valencià d'Estudis de Salut Pública; Universitat Politècnica de Valencia; Col.legi de Secretaris, Tresorers i Interventores de Corporacions Locals.
Director del seminari ‘La Administración Local del s. XXI', de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo (2008).
Autor de diverses publicacions en llibres i revistes especialitzades a l'àmbit del Dret Administratiu, però també laboral, civil i processal: -"La titularidad de las prestaciones sanitarias especiales. -“La fianza en los arrendamientos urbanos”. “La ejecución provisional de las sentencias contencioso-administrativas”. “Competencias de la G.V. en materia de Función Pública. Normativa reguladora de la Función Pública Valenciana”. -“Naturaleza administrativa del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Posible inconstitucionalidad del art. 20 de la Ley 1/1996”. -“Novedades de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa”. -“Casos prácticos comentados de Derecho administrativo, local, y urbanismo” Tomo II. -“Jurisdicción ordinaria y distribución competencial. Ensayo de lege ferenda de una posible alternativa” "Impugnación indirecta de reglamentos en la Ley 29/98. La cuestión de ilegalidad". -“Casos prácticos comentados de Derecho administrativo, local, y urbanismo” Tomo III. -“El control de los reglamentos ilegales en la Ley 29/1998. El nuevo régimen de su impugnación indirecta.”. -“Ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa”. –“La responsabilidad patrimonial de las AAPP y el contrato de seguro: algunas cuestiones procesales y de procedimiento”. -“Casos prácticos comentados de Derecho autonómico valenciano”. –“Comentarios a la Ley 8/2010 de Régimen Local Valenciana”. -“Contratación Local. Comentarios al Título Preliminar del TRLCSP”. - “Contratación Local. Comentarios al Régimen especial de revisión que contempla el TRLCSP”. -“La controvertida naturaleza de los contratos de explotación de cafeterías y demás supuestos de ocupación del dominio público en dependencias públicas”.