Empadronament. Certificat de padró | Ajuntament de València - València

Empadronament

 

Si vosté està empadronat a la ciutat de València i precisa un certificat d'empadronament, òmpliga tots els camps d'aquest formulari marcats amb un asterisc (*) i polse 'enviar'.

Si actualment està de baixa a la ciutat de València i necessita un certificat històric, haurà d'enviar un correu electrònic a padroncertificados@valencia.es, adjuntar còpia del seu DNI, NIE o PASSAPORT en vigor i indicar el motiu de la seua sol·licitud, o sol·licitar-ho per registre d'entrada.

IMPORTANT: Si va a sol·licitar un certificat d'empadronament per a un menor d'edat, no haurà d'indicar les dades del menor, sinó únicament les dades del pare o mare amb qui convisca (DNI, data naixement i adreça).

Siga quina siga la forma d’enviament triada, abans de procedir a l’enviament del certificat, s’han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies per a la verificació de les dades subministrades, i per tant, el certificat no s’obté en el moment. Si vol obtindre un certificat instantàniament haurà de fer-ho a través de la Seu Electrònica  amb un certificat digital o DNI electrònic o a través de l'aplicació mòbil AppValència. 

A fi de solucionar possibles incidències de la seua sol·licitud és molt important que ens facilite un telèfon de contacte, preferiblement mòbil.

 

Form Runner no està disponible temporalment.